Working groups

Mūsu darbs komitejās, kuras organizē mūsu galvenās prioritārās jomas

Tēmas, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta komitejas, ir plašas, tādēļ mēs darbu organizējam komiteju darbā darba grupās. Mūsu četrās darba grupās ir mūsu galvenās prioritārās jomas, un katra komiteja pieder vienai darba grupai. Katru darba grupu vada viens no mūsu priekšsēdētāja vietniekiem.

Par katru ziņojumu un rezolūciju Eiropas Parlamentā notiek balsojums arī komitejā un plenārsesijā, mūsu darba grupas formulē augsta līmeņa koordinētu ETP grupas nostāju.

Uzziniet, kā deputāti pārstāv jūsu intereses likumdošanas un politikas jautājumos Eiropas līmenī.