Ievērojot pamattiesības un tiesiskumu

Mēs vēlamies ES, kurā pilsoņiem ir savas pamattiesības un tiek ievērots tiesiskumu. Mūsu tieslietu un iekšlietu darba grupa koncentrējas uz to, lai tas notiktu. Tajā tiek aplūkoti arī citi svarīgi jautājumi, piemēram, migrācija, pilsoniskās brīvības, dzimumu līdztiesība un izglītības, konstitucionālie un juridiskie jautājumi.

Mūsu grupa ir panākusi progresu vairākās jomās, sākot no mūsu robežu nodrošināšanas, lai eiropieši turpinātu baudīt četras brīvības, cīnītos pret terorismu un krāpšanu, kā arī palielinātu cietušo aizsardzību. Mēs uzstājām uz Eiropas robežsardzes un krasta apsardzes (FRONTEX) izveidi, atbalstījām visu pilsoņu elektroniskās pārbaudes, kas šķērso Eiropas ārējās robežas, noteicām, ka aviosabiedrībām jāatklāj informāciju par pasažieriem, kas lido uz Eiropu, atjauninājām kontinenta mēroga tiesisko regulējumu par terorismu.

Šodien mēs strādājam pie kopējas Eiropas pieejas imigrācijas un patvēruma politikas jomā. Tā kā ekonomikas izaugsme prasa tiesisku regulējumu, kas nodrošina intelektuālā īpašuma tiesību efektīvu aizsardzību arī tiešsaistē, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība digitālajā laikmetā.

Komitejas šajā Darba grupā

Juridiskie jautājumi

Eiropas tiesību aktu un eiropiešu tiesību aizsardzība Turklāt komiteja ir atbildīga par Deputātu nolikumu un Civildienesta...

Lasīt vairāk

Konstitucionālie jautājumi

Vispirms risināt iedzīvotāju bažas Tāpat komiteja cenšas uzlabot Eiropas politisko partiju un nodibinājumu regulējumu....

Lasīt vairāk

Kultūra un izglītība

Eiropas zināšanu un kultūras uzlabošana Šīs komitejas kompetence ir diezgan plaša, jo tā risina jautājumus...

Lasīt vairāk

Lūgumraksti

Turpmāko tiesību aktu uzlabošana Praksē tā ir atbildīga par lūgumrakstu izskatīšanu, kā arī par attiecībām ar Eiropas ombudu....

Lasīt vairāk

Pilsoņu brīvības, tieslietas un iekšlietas

Tiesību aizsardzība Eiropā un ārpus tās Komitejas kompetencē ietilpst arī jautājums par migrāciju...

Lasīt vairāk

Sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība

Izskaust ar dzimumu saistītu vardarbību Komitejas uzdevums ir definēt, veicināt un aizsargāt...

Lasīt vairāk

Kontaktinformācija

Marek Evison
Marek Evison

Darba grupas „Tieslietas un iekšlietas” vadītājs

Vairāk informācijas
TOP