Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos un dezinformāciju un EP integritātes stiprināšanu

Cīņa pret iejaukšanos un dezinformāciju

Viltus ziņas un propagandas kampaņas var destabilizēt Eiropas demokrātiju. Dezinformācijas kampaņas ir drauds drošībai visās ES dalībvalstīs.

ETP grupa uzskata, ka ES ir jāstiprina savas spējas atklāt, atmaskot un apkarot dezinformāciju. Tam vajadzīgs finansējums un pienācīgi cilvēkresursi, kā arī labāka koordinācija un sadarbība Savienībā un plašākā mērogā.

Īpašajai komitejai attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos un dezinformāciju ir daudzi mērķi un uzdevumi. Komiteja analizēs izmeklēšanas, kas rāda, ka ir pārkāpti vai apieti svarīgi vēlēšanu noteikumi, un tā vēlēsies celt gaismā kampaņu finansēšanas lietas.

Komiteja koncentrēsies uz koordinētu ES līmeņa rīcību ar mērķi cīnīties pret hibrīddraudiem, tostarp kiberuzbrukumiem militāriem un nemilitāriem mērķiem, uzlaušanas un nopludināšanas operācijām, kas vērstas pret likumdevējiem, publiskām amatpersonām, žurnālistiem, politiskajām partijām un kandidātiem, kā arī apkarot kiberspiegošanu korporatīvā intelektuālā īpašuma zādzības un sensitīvu iedzīvotāju datu zādzības nolūkos.

Ir vitāli svarīgi stiprināt mūsu cīņu, kas no piesardzības pozīcijām vērsta pret ārvalstu iejaukšanos un viltus ziņām, jo mūsu demokrātijas pamatā ir tas, ka cilvēki pieņem informētus lēmumus. Tāpat kā agrāk, ETP grupa labprāt uzņemsies aktīvu lomu šā procesa virzīšanā.

Attīstībā

No result

Saistītās pozīcijas

Ārlietas

Cits saistītais saturs

No result