JŪS MEKLĒJAT ŠAJĀ LAPĀ LV, ŠIS SATURS IR PIEEJAMS ARĪ DA  EN 

Mūsu partija

Det Konservative Folkeparti (DK)
ŠEIT PAUSTIE VIEDOKĻI IR NACIONĀLO DELEGĀCIJU VIEDOKĻI UN NE VIENMĒRATSPOGUĻO VISAS GRUPAS KOPĒJO VIEDOKLI

Delegācijas vadītājs