JŪS MEKLĒJAT ŠAJĀ LAPĀ LV, ŠIS SATURS IR PIEEJAMS ARĪ DE  EN 

Mūsu partija

Österreichische Volkspartei (AT)
ŠEIT PAUSTIE VIEDOKĻI IR NACIONĀLO DELEGĀCIJU VIEDOKĻI UN NE VIENMĒRATSPOGUĻO VISAS GRUPAS KOPĒJO VIEDOKLI

Delegācijas vadītājs