Intercultural dialogue

Religinės institucijos, padėdamos kurti socialines vertybes, apie jas pranešti ir jas saugoti, atlieka pagrindinį vaidmenį sprendžiant konfliktus ir prisidedant prie socialinės taikos. Jos daro didžiulę tiesioginę ir netiesioginę įtaką visuomenei; kalbėdami apie bažnyčias omenyje turime ir šimtus milijonų tikinčiųjų.

Mes, kaip frakcija, turime suprasti įvairių religinių organizacijų nuomonę ir veiklą tokiais klausimais kaip socialinė įtampa, migracija ir švietimas. Turime bendradarbiauti su religinių grupių atstovais, kartu pripažindami vieni kitų nepriklausomybę. Esame vienintelė frakcija Europos Parlamente, kuri ilgą laiką vysto dialogą su ortodoksais, katalikais, protestantais, musulmonais ir žydais.

Ortodoksų Bažnyčios atstovas Europos Sąjungoje Nektarios Ioannou kalbasi su Religijų instituto direktoriumi Emmanueliu Pisani Paryžiaus Katalikų institute


Religijos laisvė yra pagrindinė teisė. Manome, kad privalome ginti šią teisę ir atvirai diskutuoti su ja susijusiais klausimais. Turime ieškoti galimybių užmegzti dialogą su dalyvaujančiomis religinėmis bendruomenėmis ir su jomis bendradarbiauti.

Keli šimtai asmenų, įskaitant Europos Parlamento narius, religinius vadovus, valdžios atstovus, NVO, svečius ir suinteresuotus visuomenės narius, dalyvauja mūsų metinėse konferencijose religijų dialogo klausimais. Jie aptaria šiuo metu kylančius svarbius klausimus, susijusius su tarpkultūriniu dialogu ir dialogu tarp religijos ir politikos.

Be to, mes nuolat giliname bendradarbiavimą su įtakingais bažnyčių ekspertais dalyvaudami kituose viešuose ir vidaus posėdžiuose.

Susijusi pozicija

Užsienio reikalai

Susiję leidiniai

No result

Monthly reviews

No result

Kitas susijęs turinys

video 05.05.2015 - 13:38
POLITINIAI IR KULTŪRINIAI RYŠIAI

Kaip Jūsų labui dirba ELP frakcija Europos Parlamente

ELP frakcijos veiklos Parlamente pristatymas per teisėkūros proceso prizmę, sekant procesą žin...

naujienos 05.06.2013 - 10:15
news 05.06.2013 - 10:15
POLITINIAI IR KULTŪRINIAI RYŠIAI

Vertybėmis grįsta politika – šios dienos aktualija

Šios savaitės ketvirtadienį į Vilnių susirinks daugiau nei šimtas tarptautinės konf...