Specialusis užsienio šalių kišimosi ir dezinformacijos klausimų bei EP sąžiningumo stiprinimo komitetas

Kova su kišimusi ir dezinformacija

Melagingos naujienos ir propagandos kampanijos gali destabilizuoti Europos demokratiją. Dezinformacijos kampanijos kelia grėsmę visų ES valstybių narių saugumui.

PPE frakcija mano, kad ES turi stiprinti savo gebėjimus aptikti ir atskleisti dezinformaciją bei kovoti su ja. Tam reikia pinigų ir atitinkamų žmogiškųjų išteklių, taip pat geresnio koordinavimo ir bendradarbiavimo ES ir už jos ribų.

Specialusis užsienio šalių kišimosi ir dezinformacijos komitetas turi daug tikslų ir užduočių. Komitetas nagrinės tyrimus, kurie rodo, kad buvo pažeistos arba apeitos esminės rinkimų taisyklės, ir sieks išsiaiškinti kampanijos finansavimą.

Komitetas daugiausia dėmesio skirs koordinuotiems ES lygmens veiksmams kovojant su hibridinėmis grėsmėmis, įskaitant kibernetinius išpuolius prieš karinius ir nekarinius taikinius, įsilaužimo ir nutekėjimo operacijas, nukreiptas prieš įstatymų leidėjus, valstybės tarnautojus, žurnalistus, politines partijas ir kandidatus, taip pat kibernetinį šnipinėjimą įmonių intelektinės nuosavybės vagystės ir neskelbtinų piliečių duomenų vagystės tikslais.

Labai svarbu stiprinti prevencinę kovą su užsienio šalių kišimusi ir melagingomis naujienomis, nes mūsų demokratija priklauso nuo to, ar žmonės priima informacija pagrįstus sprendimus. PPE frakcija labai norės aktyviai prisidėti prie šio proceso, kaip tai jau yra dariusi anksčiau.

Eiga

No result

Susijusi pozicija

Užsienio reikalai

Kitas susijęs turinys

No result