Kaip mes tai įgyvendiname

Į Frakciją mes suburiame kiekvienoje valstybėje narėje išrinktus centro dešiniuosius politikus. Pagal šalis, kuriose jie išrinkti, EP nariai buriasi į nacionalines delegacijas, kurios kartu dirba mūsų frakcijoje. Jūsų delegacija, kai bus bendrai formuojama Frakcijos politika, pateiks jūsų nacionalinį požiūrį.

EP nariai ELP frakcijos posėdžių salėje

Kaip mes dirbame

Mūsų frakcijos nariai susitinka prieš kiekvieną plenarinį posėdį, kad susitartų dėl bendros pozicijos kiekviena Europos Parlamento darbotvarkės tema ir nuspręstų, kaip balsuosime. Tačiau, prieš tai didelė dalis parengiamojo darbo atliekama komitetų ir delegacijų lygmenyje, siekiant priimti optimalų politinį sprendimą, suderinti kiek įmanoma daugiau požiūrių. Kad užtikrintume mūsų politikos nuoseklumą, mes parengiamąjį darbą atliekame keturiose darbo grupėse, kurių kiekviena apjungia po keletą komitetų. Jūsų išrinkti Europos Parlamento nariai dalyvauja vienoje ar daugiau šių darbo grupių. Kai kurie jų taip pat užima tam tikras pozicijas Frakcijos valdymo struktūrose.

Mūsų nuostatos

Biudžetas, žemės ūkis ir regionų finansavimas

MŪSŲ POZICIJA KAIP MES TAI ĮGYVENDINAME

Teisės ir vidaus reikalai

MŪSŲ POZICIJA KAIP MES TAI ĮGYVENDINAME

Ekonomika, darbo vietos ir aplinka

MŪSŲ POZICIJA KAIP MES TAI ĮGYVENDINAME

Ką mes veikiame