Hogy érezhető különbséget tegyünk az európaiak mindennapi életében

A Gazdasági, Foglalkoztatási és Környezetvédelmi Munkacsoportunk igen szerteágazó kérdésekkel foglalkozik: a Gazdasági és Monetáris Unió jövője az EU-ban, az euró és a pénzügy stabilitása, az energiaellátás és -biztonság, a klímapolitika, a környezetvédelem és a levegőminőség. Az digitális egységes piac, a távközlés, a kutatás és fejlesztés, a kkv-k támogatása, az EU szociális pillére és az élelmiszerbiztonság szintén e munkacsoport hatáskörébe tartozik.

Mindig is a változás egyik hajtóereje voltunk, és számos területen jelentős eredményeket értünk el. Eltöröltük a mobil roaming díjakat az EU-ban. Közel 200 milliárd eurós magánbefektetést mozgósítottunk Európában, és több mint 300 000 munkahelyet teremtettünk az Európai Stratégiai Befektetési Alap (EFSI) révén. Keményen igyekeztünk egy európai védelmi uniót létrehozni, amely 500 millió eurónyi uniós finanszírozást biztosít a közös K+F védelmi kutatáshoz.

A jövőre vonatkozó prioritásaink ugyanilyen széleskörűek és figyelemreméltóak: az euróövezet reformja, a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramban a kutatás és fejlesztés költségvetésének növelése, valamint az ipari védelmi program megerősítése.

A peszticidek uniós engedélyezési eljárása

A növényvédő szerek (peszticidek) uniós engedélyezési eljá...

További olvasnivalók

Belső piac és fogyasztóvédelem

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felel a belső piaccal összefüggő nemzeti...

További olvasnivalók

Foglalkoztatás és szociális ügyek

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felelős a foglalkoztatáspolitikáé...

További olvasnivalók

Gazdasági és monetáris ügyek

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felelős az Unió monetáris és gazdasá...

További olvasnivalók

Ipar, kutatás és energiaügy

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felelős az Unió iparpolitikájáért...

További olvasnivalók

Környezetvédelem, közegészségügy és élelmiszer-biztonság

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és...

További olvasnivalók

Közlekedés és idegenforgalom

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felelős a vasúti, közúti, belvízi,...

További olvasnivalók

Névjegyalbum