Pročitajte ili učitajte naše najnovije publikacije i upoznajte Klub, naša stajališta o zakonodavnim i političkim pitanjima Europskog parlamenta i drugo.

Stajalište Kluba zastupnika EPP-a o međunarodnoj trgovini

Europska unija ima vodeću ulogu kad je riječ o slobodnoj i poštenoj svjetskoj...

Pročitajte više

Za nas je sigurnost ljudi na prvome mjestu

Europljani se moraju osjećati sigurno Naš je svijet svijet promjene. Stari saveznici udaljuju se od...

Pročitajte više

Budimo inovativni! Stavimo ljude u središte inovacija

Europa se treba probuditi Svijet su 1980-ih i 1990-ih godina najčešće mijenjala...

Pročitajte više

Naš euro: stabilan, poticajan, uspješan

Europski građani s pravom očekuju i traže euro koji donosi obećane rezultate. Stvaranje eura bila je prekretnica...

Pročitajte više

Dokument o stajalištu o Rusiji

Rusija je važan susjed. Smatramo da se realistična i odgovorna strategija za odnose EU-a i Rusije mora temeljiti na načelima...

Pročitajte više

Europa spremna za 21. stoljeće

1. Zašto nam je potrebna Europa? Želimo osigurati europski način života. Europljani su suočeni s dosad neviđenim...

Pročitajte više

Budućnost kohezijske politike

UVOD Zašto nam je potrebna kohezijska politika, danas i u budućnosti? Klub zastupnika EPP-a podupire kohezijsku politiku...

Pročitajte više

Kontakti

VRH