Vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje (INGE 2)

Borba protiv upletanja i dezinformacija

Lažne vijesti i propagandne kampanje mogu destabilizirati europsku demokraciju. Kampanje dezinformiranja prijetnja su sigurnosti svih država članica EU-a.

Klub zastupnika EPP-a vjeruje da EU mora ojačati vlastite kapacitete za otkrivanje, raskrinkavanje i borbu protiv dezinformacija. Za to valja izdvojiti novac i odgovarajuće ljudske resurse te je nužna bolja koordinacija i suradnja u EU-u i izvan njega.

Posebni odbor za borbu protiv vanjskog upletanja i dezinformiranja ima brojne ciljeve i zadaće. Odbor će analizirati istrage koje pokazuju da su prekršena ili zaobiđena ključna izborna pravila te će željeti pojasniti financiranje kampanja.

Odbor će se usredotočiti na koordinirano djelovanje na razini EU-a u borbi protiv hibridnih prijetnji, uključujući kibernapade na vojne i nevojne mete, operacije hakiranja i curenja informacija čije su mete zakonodavci, javni službenici, novinari, političke stranke i kandidati, kao i kiberšpijunažu u svrhu krađe intelektualnog vlasništva poduzeća i krađe osjetljivih podataka građana.

Ključno je pojačati našu preventivnu borbu protiv stranog upletanja i lažnih vijesti jer naša demokracija ovisi o donošenju odluka utemeljenih na informacijama. Klub zastupnika EPP-a spremno će igrati aktivnu ulogu u tome, kao što je već činio u prošlosti.

U tijeku

No result

Povezana stajališta

Vanjski poslovi

Drugi srodni sadržaj

No result