Pogled izvan granica Europe

Naša Radna skupina za vanjske poslove usmjerava vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije. Ona priprema izvješća o tome kako se troše europska sredstva i podupire Europski parlament u odlukama o međunarodnim sporazumima. Imala je vodeću ulogu kada je riječ o naporima EU-a u osiguravanju vanjskih granica EU-a te je poticala i aktivno radila na stvaranju Europske obrambene unije i liberalizaciji viznog režima. Osim toga, zapadni Balkan jedan je od naših prioriteta. Želimo mu pomoći u pridruživanju EU-u poticanjem reformi kako bi se zajamčila vladavina prava, borba protiv korupcije i osigurao neovisan pravosudni sustav.

Odbori u radnoj skupini

Ljudska prava

Stavljanje ljudskih prava u središte politike U svojim vanjskim odnosima Europska unija obvezuje se na podupiranje demokracije i ljudskih prava u...

Pročitajte više

Međunarodna trgovina

Savjesna trgovinska politika Prema Ugovoru iz Lisabona Europski parlament (EP) ima odlučujuću ulogu u utvrđivanju trgovinske politike EU-a, pri če...

Pročitajte više

Razvoj

Utjecaj na razvojnu pomoć EU-a U praktičnom pogledu, odbor je nadležan za odlučivanje o proračunskoj potrošnji pomoći EU-a i praćenje Europske komisije, Europs...

Pročitajte više

Sigurnost i obrana

Očuvanje stabilnosti u susjedstvu EU-a U praktičnom pogledu, odbor pomaže Odboru za vanjske poslove u pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne pol...

Pročitajte više

Vanjski poslovi

Jačanje odnosa s trećim zemljama Odbor pomno razmatra pitanja ljudskih prava u trećim zemljama, usmjerava agencije i institucije u upotrebi europskih sr...

Pročitajte više

Kontakti

Juan Salafranca
Juan Salafranca

Zamjenik glavnog tajnika i direktor/Zamjenica glavnog tajnika i direktorica, vanjska politika – odbori, savjetnik/savjetnica za izaslanstva za Srednju Ameriku, Andsku zajednicu, Mercosur, Meksiko i Čile te EuroLat

Više informacija
VRH