Uživanje u temeljnim pravima i poštivanje vladavine prava

Želimo EU gdje građani uživaju svoja temeljna prava i gdje se poštuje vladavina prava. Naša radna skupina za pravosuđe i unutarnje poslove fokusira se na to da se to dogodi. Također se bavi i drugim važnim pitanjima kao što su migracije, građanske slobode, ravnopravnost spolova te obrazovnim, ustavnim i pravnim pitanjima.

Naš Klub je postigao izvanredan napredak u mnogim područjima, od osiguravanja granica kako bi Europljani i dalje uživali u četiri slobode, borbi protiv terorizma i prijevara te povećanju zaštite žrtava. Zalažemo se oko stvaranja Europske granične i obalne straže (Frontex), predvodimo u elektroničkim provjerama svih građana koji prelaze europske vanjske granice, borimo se za zrakoplovne tvrtke da objave evidencije putnika koji putuju u Europu, ažuriramo pravni okvir oko pitanja terorizma na kontinentu i radimo na ukidanju financiranja terorizma.

Danas radimo na zajedničkom europskom pristupu oko useljavanja i politike azila. S ekonomskim rastom koji zahtijeva pravni okvir koji osigurava učinkovitu zaštitu prava intelektualnog vlasništva na mreži i izvan mreže, kao i zaštita prava intelektualnog vlasništva u digitalnom dobu također se nalazi na važnom mjestu našeg plana.

Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove odgovoran je za zaštitu prava...

Pročitajte više

Kultura i obrazovanje

Odbor za kulturu i obrazovanje odgovoran je za povećanje razine znanja i širenje kulture, očuvanje kulturne baštine i za&scaron...

Pročitajte više

Prava žena i jednakost spolova

Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova odgovoran je za određivanje, promicanje i zaštitu žena u Uniji i šire,...

Pročitajte više

Pravna pitanja

Odbor za pravna pitanja odgovoran je za tumačenje i primjenu prava Unije i usklađenost akata Unije s primarnim pravom. Također tumači međunarodno pravo...

Pročitajte više

Predstavke

Odbor za predstavke odgovoran je za obradu predstavki i odnose s Europskim ombudsmanom.

Pročitajte više

Terorizam

U proteklih nekoliko godina europski građani bili su ozbiljno pogođeni terorizmom. Dok je nekoliko terorističkih prijetnji uklonjeno, određeni broj izvr&scaron...

Pročitajte više

Ustavna pitanja

Glavne zadaće Odbora za ustavna pitanja su institucionalni aspekti procesa europske integracije, provođenje Ugovora o Europskoj uniji i procjena njegovog...

Pročitajte više

Kontakti