Borba za pravedan porez

Pravednost u poreznom natjecanju jedan je od prioriteta Kluba zastupnika EPP-a i nije važan samo u Europi nego i na svjetskoj razini. Posljednjih nekoliko godina Europski parlament zalaže se za veći broj zajedničkih europskih mjera za rješavanje otkrivenih problema. Nažalost, mnoge države članice EU-a nisu sklone tomu.

Odbor TAX3 ima dvanaestomjesečni mandat, a na kraju tog razdoblja podnijet će izvješće sa zaključcima i preporukama. Klub zastupnika EPP-a želi da taj Odbor našim građanima i poduzećima pošalje jasne i snažne poruke da Europa treba učiniti više u borbi protiv poreznoga kriminala, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza.

U tijeku

Drugi srodni sadržaj

VRH