Stvaranje prave razlike u europskom svakodnevnom životu

Naša radna skupina za gospodarstvo, radna mjesta i okoliš bavi se vrlo širokim pitanjima: od budućnosti Ekonomske i monetarne unije u EU, eura i financijske stabilnosti do opskrbe i sigurnosti energije, klimatske politike, zaštite okoliša i kvaliteta zraka. Digitalna jedinstvena tržišta, telekomunikacije, istraživanje i razvoj, podrška malim i srednjim poduzećima, socijalni stup EU-a i sigurnost hrane također spadaju u ovu radnu skupinu.

Uvijek smo bili pokretačka snaga promjene, postižući značajne rezultate u mnogim područjima. Ukinuli smo troškove mobilnih roaminga unutar EU-a. Mobilizirali smo gotovo 200 milijardi eura privatnih ulaganja u Europu i stvorili više od 300.000 radnih mjesta putem Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI). I jako smo se potrudili za stvaranje Europske obrambene unije, koja je osigurala 500 milijuna eura sredstava EU-a za zajedničko istraživanje na području istraživanja i obrane.

Naši prioriteti za budućnost jednako su široki i vrijedni: reforma eurozone, povećanje proračuna za istraživanje i razvoj u predstojećem okvirnom programu istraživanja i inovacija Horizon Europe i jačanje programa industrijske obrane.

Ekonomska i monetarna politika

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku odgovoran je za ekonomske i monetarne politike Unije, funkcioniranje Ekonomske i monetarne...

Pročitajte više

Financijski kriminal, utaja poreza i izbjegavanje plaćanja poreza

Povodom čestih otkrića tijekom posljednjih pet godina (LuxLeaks, Panama Papers...

Pročitajte više

Industrija, istraživanje i energetika

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku odgovoran je za industrijsku politiku Unije i primjenu novih tehnologija,...

Pročitajte više

Okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane odgovoran je za održivi razvoj, politiku okoliša i...

Pročitajte više

Postupak EU-a za odobravanje pesticida

Poseban odbor za postupak odobrenja procedure za Odbor za pesticide (PEST) osnovan je prije svega zbog nedavnog skandala...

Pročitajte više

Promet i turizam

Odbor za promet i turizam odgovoran je za pitanja zajedničke politike za željeznički, cestovni, zračni i pomorski promet, te promet unutarnjim plovnim...

Pročitajte više

Unutarnje tržište i zaštita potrošača

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača odgovoran je za koordinaciju nacionalnih...

Pročitajte više

Zapošljavanje i socijalna pitanja

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja odgovoran je za politiku zapošljavanja i sve vidove socijalne politike...

Pročitajte više

Kontakti