Our Presidency brings together our Chair and ten Vice-Chairs. It leads the Group in plenary sittings and represents the Group externally.

Our Chair

"Moramo blisko surađivati u današnjoj Europi kako bismo sačuvali svoje šanse u svijetu sutra. Ova unija je naša politika životnog osiguranja u globaliziranom svijetu. U izazovnim vremenima želim biti siguran da će Klub zastupnika EPP-a ostati pokretačka snaga u obrani našeg europskog načina života".

Our new Vice-Chairs

  • Dubravka ŠUICA
  • Esteban GONZÁLEZ PONS
  • Ewa KOPACZ
  • Siegfried MUREŞAN
  • Mairead McGUINNESS
  • Esther de LANGE
  • Arnaud DANJEAN
  • Andrey KOVATCHEV
  • Evangelos MEIMARAKIS
  • Paulo RANGEL