The European Parliament (EP) organises its Members into political groups according to their political affiliation. Of the eight groups that exist in this legislative term of the EP, the EPP Group is both the biggest and the oldest.

Sa Europskim parlamentom

Temeljna aktivnost Kluba zastupnika EPP-a u Europskom parlamentu je zakonodavni rad. Europski parlament provodi većinu svog rada putem specijaliziranih odbora koji izrađuju, izmjenjuju i usvajaju zakonske prijedloge i izvještaje. Naši zastupnici zastupljeni su u onim parlamentarnim odborima, gdje imaju mnoge vodeće pozicije, proporcionalno veličini našeg Kluba.

Kao najveća politička skupina u Parlamentu imamo jači položaj od bilo koje druge, ne samo zbog postavljanja političkog programa već i zbog osvajanja najkritičnijih glasova. Zapravo, od 1999. godine na pobjedničkoj strani smo sa više glasova od bilo koje druge skupine na mjesečnim plenarnim sjednicama Europskog parlamenta.

Unutar Europske pučke stranke

Za razliku od našeg Kluba, temeljna aktivnost Europske pučke stranke (EPP) je formuliranje dugoročnih političkih platformi, koje će poslužiti kao središnja točka kontakta za političare europskog desnog centra i djelovati kao političko sidro stabilnosti za stranke koje nisu članice Europske zemlje.

EPP održava redovite kongrese gdje se susreću predstavnici stranaka članica, nacionalnih vlada i organizacija unutar obitelji EPP-a, kao što je Klub zastupnika EPP-a, kako bi raspravljali o političkom programu i odredili politički smjer EPP-a.

The EPP Group brings together those EPP representatives who are elected Members of the European Parliament. The Group is represented in each of the Party’s main bodies: the Congress, Political Assembly and Presidency.

EPP Heads of State and Government at an EPP Congress
Participants at an EPP Congress applaud

Naše radne skupine

Teme koje pokrivaju odbori Europskog parlamenta su ogromne i obuhvatne. Vodeći o tome računa organiziramo svoj rad u odborima radnih skupina. Ove radne skupine formuliraju visoko pozicioniranu, koordiniranu poziciju EPP-a o izvješćima i rezolucijama koje EP glasuje na parlamentarnom odboru i na plenarnoj razini.

Klub zastupnika EPP-a najprije priprema poziciju EPP-a na razini odbora. Radne skupine tada se sastaju prije svake plenarne sjednice. Ovdje naši članovi raspravljaju o izvješćima, rezolucijama i drugim predmetima u svojim specifičnim područjima politike kako bi se stvorio zajednički stav EPP-a koji će se uzeti u obzir na glasovanju na predstojećoj EP plenarnoj sjednici.

Naše četiri radne skupine koju predvodi po jedan naš potpredsjednik, predstavljaju naša četiri prioritetna područja: gospodarstvo, radna mjesta i okoliš; pravosuđe i unutarnji poslovi; proračun, poljoprivreda i regionalno financiranje; i vanjski poslovi.

MEPs in the EPP Group's meeting room
Group photo of the EPP Group Presidency
Klub zastupnika
 • Vodi predsjednik
 • Sastavljen od predsjednika i 10 potpredsjednika, Proširenog predsjedništva i Skupštine
Klub zastupnika EPP-a
Radne skupine
Relations outside the EU
Parliamentary Committees
Interparliamentary Delegations
Klub zastupnika EPP-a
Radne skupine
 • Led by a Vice-Chair
 • Drive the work of groups of committees under a particular theme
Relations outside the EU
 • Naši strateški prioriteti za vanjske odnose EU-a pokreću zamjenici zaduženi za određena područja
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Parliamentary Committees
 • Zastupnici iz Kluba sjede u svim odborima
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the committees
 • Neki kao koordinatori i zamjenici koordinatora u ime Kluba zastupnika
Relations outside the EU
 • Naši strateški prioriteti za vanjske odnose EU-a pokreću zamjenici zaduženi za određena područja
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Interparliamentary Delegations
 • Members from the Group sit in all Interparliamentary Delegations
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the delegations
 • Posljednjih godina uloga međuparlamentarnih delegacija postala je sve važnija, učinkovito postajući oblik parlamentarne diplomacije - razvijajući međunarodne odnose Parlamenta s određenom zemljom ili skupinom zemalja u regiji.

Manfred Weber presides over our Group in his capacity as EPP Group Chair. EPP Group Members elected him as Chair on 4 June 2014 for a renewable term of two and a half years. The Presidency, Bureau and Working Groups then assist Mr Weber on a wide range of issues in the European Parliament.

Our Presidency brings together our Chair and ten Vice-Chairs, who head up our Working Groups and other parliamentary activities. The Presidency leads our Members in plenary sittings and represents our Group externally.

Our Bureau comprises the Presidency along with the Heads of National Delegations and other Group Members involved in the European Parliament’s functions (a full list is available in our Rules of Procedure). Our Bureau is responsible for making preparations for parliamentary plenary sessions, highlighting the questions most relevant to the Group from the perspectives of our National Delegations.

As the highest organ of the EPP Group, the Group Assembly consists of all the Group's Members. The Assembly’s role includes: taking decisions on all political matters dealt with inside or outside the European Parliament; electing the Group's Presidency; setting up Working Groups; and appointing Group Members to vacancies set aside for the EPP Group in European Parliament bodies.

A
Predsjednik
 • Manfred Weber
B
Predsjedništvo
 • Predsjednik
 • Deset potpredsjednika
C
Bureau
 • Predsjedništvo
 • Voditelji nacionalnih izaslanstava
 • Vice-Presidents and Quaestors of Parliament belonging to the Group
 • EP Committee Chairs belonging to the Group
 • Group Coordinators within EP Committees
 • Presjednik i glavni tajnik EPP-a ako su također zastupnici
 • Jedan dodtani član je izabran za svakih deset članova nacionalnog izaslanstva
D
Group Assembly
 • svi zastupnici Kluba
 • Zastupnici sjede također i u svojim nacionalnim izaslanstvima
 • a organiziraju ih nacionalna izaslanstva unutar Kluba
E
Naše tajništvo
 • Secretary-General, seven Directors and Group staff
 • Osigurava glatko upravljanje Klubom
 • Povjerenstvo s administrativnim i tajničkim dužnostima

Our Delegations

Group Members from each EU Member State are brought together through delegations from their countries. Each delegation’s Head of Delegation represents a national party, or a delegation made from several national parties, within the Group.

Austrija

AT

Belgija

BE

Bugarska

BG

Hrvatska

HR

Cipar

CY

Češka

CZ

Danska

DK

Estonija

EE

Finska

FI

Francuska

FR

Njemačka

DE

Grčka

GR

Mađarska

HU

Irska

IE

Italija

IT

Latvija

LV

Litva

LT

Luksemburg

LU

Malta

MT

Nizozemska

NL

Poljska

PL

Portugal

PT

Rumunjska

RO

Slovačka

SK

Slovenija

SI

Španjolska

ES

Švedska

SE

VRH