Ulkomainen sekaantuminen kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvä disinformaatio (INGE 2)

Ulkomaisen sekaantumisen ja disinformaation torjunta

Valeuutiset ja propagandakampanjat voivat horjuttaa EU:n demokratiaa. Disinformaatiokampanjat ovat uhka kaikkien jäsenvaltioiden turvallisuudelle.

EPP-ryhmä katsoo, että EU:n on vahvistettava omia valmiuksiaan havaita, paljastaa ja torjua disinformaatiota. Tähän tarvitaan rahaa ja riittävästi henkilöresursseja sekä parempaa koordinointia ja yhteistyötä EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Ulkomaista sekaantumista ja disinformaatiota käsittelevällä erityisvaliokunnalla on monia tavoitteita ja tehtäviä. Erityisvaliokunta aikoo analysoida tutkimuksia, joiden mukaan keskeisiä vaalisääntöjä on rikottu tai kierretty, ja selvittää kampanjarahoitusta.

Erityisvaliokunta keskittyy EU:n tason koordinoituun toimintaan hybridiuhkien torjumiseksi. Tällaisia ovat muun muassa kyberhyökkäykset sotilaallisiin ja ei-sotilaallisiin kohteisiin, lainsäätäjiin, virkamiehiin, toimittajiin, puolueisiin ja ehdokkaisiin kohdistuvat hakkerointi- ja vuoto-operaatiot sekä kybervakoilu yritysten teollis- ja tekijänoikeuksien ja kansalaisten arkaluonteisten tietojen varastamiseksi.

Ulkomaista sekaantumista ja valeuutisia on erittäin tärkeää torjua ennakolta, koska toimiva demokratia edellyttää, että ihmiset tekevät tietoon perustuvia päätöksiä. EPP-ryhmä haluaa ehdottomasti osallistua aktiivisesti tämän työn edistämiseen, kuten se on tehnyt tähänkin asti.

Työn alla

No result

Siihen liittyvä tehtävä

Ulkoasiat

Muu asiaa liittyvä sisältö

No result