Todellinen muutos eurooppalaisten arkeen

Talous-, työ- ja ympäristöasioiden työryhmä käsittelee eräitä hyvin laaja-alaisia kysymyksiä: EU:n talous- ja rahaliiton tulevaisuudesta, eurosta ja rahoitusvakaudesta energiahuoltoon ja -turvallisuuteen, ilmastopolitiikkaan, ympäristönsuojeluun ja ilmanlaatuun. Digitaaliset yhteismarkkinat, televiestintä, tutkimus ja kehitys, pk-yritysten tukeminen, EU:n sosiaalinen pilari sekä elintarviketurvallisuus kuuluvat myös tämän työryhmän toimivaltaan.

Olemme aina olleet muutoksen liikkeellepaneva voima, joka on saavuttanut merkittäviä tuloksia monilla eri alueilla. Poistimme verkkovierailumaksut EU:n sisällä. Saimme liikkeelle lähes 200 miljardia euroa yksityisiä investointeja Eurooppaan ja olemme luoneet yli 300 000 työpaikkaa Euroopan strategisen investointirahaston (EFSI) kautta. Ja me ajoimme voimakkaasti Euroopan puolustusliiton perustamista, jolla varmistettiin 500 miljoonan euron EU-rahoitus yhteiseen T&K-puolustustutkimukseen.

Tulevaisuuden tavoitteemme ovat niin ikään laajoja ja merkittäviä: euroalueen uudistaminen, tutkimus- ja kehitystoiminnan lisääminen tulevassa Horizon Europe -tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelmassa sekä teollisuuden puolustusohjelman vahvistaminen.

Tämän työryhmän valiokunnat

Liikenne ja matkailu

Lisää investointeja ja vähemmän saasteita Liikenne- ja matkailuvaliokunnan tärkeimpänä tehtävänä...

Lue lisää

Sisämarkkinat ja kuluttajansuoja

Tehokkaasti toimivat sisämarkkinat Valiokunta koordinoi sisämarkkinoihin ja tulliliittoon liittyvää...

Lue lisää

Talous- ja raha-asiat

Lisää työpaikkoja kasvua edistämällä Valiokunta pyrkii lisäämään kasvua ja luomaan näin...

Lue lisää

Teollisuus, tutkimus ja energia

Euroopan valmistautuminen seuraavaan innovaatioaaltoon Valiokunta on vastuussa myös tutkimuspolitiikasta, johon kuuluu...

Lue lisää

Työllisyys ja sosiaaliasiat

Nuorten työllisyyden, osallistumisen ja liikkuvuuden edistäminen Valiokunnan käsittelemiä aiheita ovat muun muassa...

Lue lisää

Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus

Kohti kestävää Eurooppaa Ilmastonmuutoksen torjunta on keskeinen...

Lue lisää

Yhteystiedot

Lasse Böhm
Lasse Böhm

Taloutta ja ympäristöä käsittelevän työryhmän johtaja

Lisätietoa
Sivun alkuun