Perusoikeudet ja oikeusvaltion kunnioittaminen.

Haluamme EU:n, jossa kansalaiset nauttivat perusoikeuksista ja joissa oikeusvaltiota kunnioitetaan täysin. Oikeus- ja sisäasioiden työryhmämme tehtävänä on varmistaa tämän toteutuminen. Siinä käsitellään myös muita tärkeitä kysymyksiä, kuten maahanmuuttoa, kansalaisvapauksia, sukupuolten tasa-arvoa sekä koulutusta ja perustuslaillisia ja oikeudellisia asioita.

Ryhmämme on edistynyt erinomaisesti joissakin asioissa, kuten rajojemme turvaamisessa, jotta eurooppalaiset voivat nauttia neljästä vapaudesta, terrorismin ja petosten torjumisessa sekä uhrien suojelun parantamisessa

Me veimme eteenpäin Euroopan raja- ja rannikkovartioston (Frontex) perustamista, edistimme kaikkien EU:n ulkorajoja ylittävien kansalaisten sähköisiä tarkastuksia sekä vaadimme lentoyhtiöiden luovuttavan rekisterinsä Eurooppaan tulevista matkustajista, päivitimme maanosan laajuiset lainsäädännölliset puitteet terrorismille ja suljimme terroristien pitkälle kehitetyt rahoitushanat.

Tänään pyrimme kohti yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan. Talouskasvu edellyttää myös oikeudellista kehystä, joka takaa teollisten ja tekijänoikeuksien tehokkaan suojan verkossa ja sen ulkopuolella. Siksi immateriaalioikeuksien suojaaminen digitaalisella aikakaudella on myös korkealla tavoitteissamme.

Tämän työryhmän valiokunnat

Kansalaisvapaudet sekä oikeus- ja sisäasiat

Oikeuksien suojeleminen Euroopassa ja sen ulkopuolella Myös maahanmuutto- ja...

Lue lisää

Kulttuuri ja koulutus

Kansalaisten tietämyksen lisääminen Euroopasta ja kulttuurin edistäminen Valiokunnan toimialue on laaja, sillä se...

Lue lisää

Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen Valiokunta vastaa naisten oikeuksien...

Lue lisää

Oikeudelliset asiat

EU:n lainsäädännön ja kansalaisten oikeuksien suojeleminen Oikeudellisten asioiden valiokunnan muita vastuualueita ovat...

Lue lisää

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiat

Kansalaisten asiat etusijalle Valiokunta pyrkii osaltaan parantamaan myös eurooppalaisten...

Lue lisää

Vetoomukset

Tulevaisuuden lainsäädännön parantaminen Vetoomusvaliokunnan käytännön vastuualueeseen kuuluvat vetoomusten käsittely...

Lue lisää

Yhteystiedot

Alfredo Sousa De Jesus
Alfredo Sousa De Jesus

Oikeus- ja sisäasioita käsittelevän työryhmän johtaja

Lisätietoa
Sivun alkuun