Uskonnollisilla instituutioilla on keskeinen rooli konfliktien ratkaisemisessa, ja ne rakentavat yhteiskuntarauhaa luomalla, välittämällä ja suojelemalla yhteiskunnallisia arvoja. Ne käyttävät merkittävää suoraa ja epäsuoraa vaikutusvaltaa yhteiskunnassa; kun puhumme kirkosta, puhumme samalla sadoista miljoonista uskovaisista.

Poliittisena ryhmänä meidän on pyrittävä ymmärtämään lukuisten uskonnollisten yhteisöjen näkökantoja ja toimia, jotka liittyvät yhteiskunnallisten jännitteiden, maahanmuuton ja koulutuksen kaltaisiin asioihin. Meidän on toimittava yhteistyössä uskonnollisten ryhmien edustajien kanssa niin, että molemmat osapuolet tunnustavat toistensa riippumattomuuden. Olemme Euroopan parlamentin ainoa poliittinen ryhmä, joka on jo kauan pitänyt yllä vuoropuhelua ortodoksisen, katolisen ja protestanttisen kirkon sekä islaminuskon ja juutalaisen uskon kanssa.

Nektarios Ioannou, Representative of Orthodox Churches in the European Union, talks to Emmanuel Pisani, Director of the Institut des Sciences et de Théologie des Religions de Paris

Uskonnonvapaus on perusoikeus. Me pidämme tärkeänä uskonnonvapauden puolustamista ja keskustelua siihen liittyvistä asioista. Meidän on pyrittävä vuoropuheluun ja yhteistyöhön asianomaisten uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

Uskonnollista vuoropuhelua käsitteleviin vuosittaisiin konferensseihimme osallistuu satoja ihmisiä, heidän joukossaan parlamentin jäseniä, uskonnollisia johtajia, hallitusten edustajia, kansalaisjärjestöjä, vieraita ja muita asiasta kiinnostuneita. Konferensseissa keskustellaan asioista, jotka liittyvät kulttuurien väliseen vuoropuheluun sekä uskonnon ja politiikan väliseen vuoropuheluun.

Lisäksi syvennämme jatkuvasti yhteistyötämme kirkkojen arvostettujen asiantuntijoiden kanssa muiden julkisten ja sisäisten tapaamisten puitteissa.

Monthly Reviews

Viimeiset uutiset 

Videot