TÄSSÄ ESITETYT MIELIPITEET OVAT OVAT KANSALLISTEN DELEGAATIOIDEN NÄKÖKANTOJA, EIVÄTKÄ AINA EDUSTA KOKO RYHMÄN MIELIPITEITÄ.
EU-Russia

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok, EPP) mukaan EU:n tulisi reagoida yhtenäisesti Venäjän päätökseen karkottaa Saksan, Ruotsin ja Puolan diplomaatteja.

Venäjä ilmoitti karkotuksista samaan aikaan kun EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Josep Borell oli vierailulla Moskovassa ja perusteli niitä opposition mielenosoituksiin osallistumisella.

Saksa, Ruotsi ja Puola ovat jo ilmoittaneet karkotuksista. Muiden EU-maiden tulisi Virkkusen mielestä liittyä samaan rintamaan karkottamalla yhteisesti venäläisdiplomaatteja. Myös vuoden 2018 Salisburyn hermomyrkkyiskun jälkeen 14 EU-maata päättivät yhteisistä diplomaattien karkotuksista.

”Tämä olisi selvä viesti Moskovaan, että unioni on tilanteessa yhtenäinen, eikä Borellin nöyryyttämisen tavoitteena ollut EU:n hajottaminen sisäiseen riitelyyn onnistunut. Vaikka koko EU:n yhtenäisen rintaman luominen ei onnistuisi, Suomen tulisi karkottaa venäläisdiplomaatteja yhdessä niiden EU-maiden kanssa, joissa on tähän valmiutta”, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan Borellin toiminnasta on kuitenkin tarpeen käydä kattava ja avoin keskustelu. Hän arvioi, että Borellin Moskovan-vierailu oli täydellinen epäonnistuminen. Todellinen ongelma tilanteessa on kuitenkin Venäjän toiminta.

”Borellin julkaisema blogi, jossa hän selitteli epäonnistumistaan, ei parantanut tilannetta lainkaan. Erityisen vahingollinen oli Borellin lausunto siitä, että lisäpakotteita ei harkita. Tämä oli paitsi harkitsematonta ja täysin epäammattimaista, myös virheellinen lausunto.” Virkkusen mielestä on tärkeää, että parlamentti saa tänään täysistunnossa Borellilta julkisen selvityksen tapahtuneesta.

Virkkusen mukaan myös Borellin erottamiselle on Euroopan parlamentissa laajaa kannatusta. Hän kertoo erottamista vaativan, virolaismeppi Riho Terraksen (EPP) laatiman kirjeen keränneen yli 80 allekirjoitusta.

”Suomen kannalta olisi tärkeää, että EU ja sen ulkopoliittinen edustaja pystyisivät osaltaan hoitamaan myös EU:n ja Venäjän välistä suhdetta. Tämä on keskeistä myös EU:n ulkopoliittisen toimijuuden kannalta, mikä on niin ikään Suomen edun mukaista. Siksi on todella sääli, että Moskovan-matkasta tuli pannukakku. Valitettavasti luottamukseni siihen, että Borell kykenee hoitamaan elintärkeää Venäjä-suhdetta, on vierailun jälkeen lähes nolla”, Virkkunen sanoo.

Silti Virkkunen näkee, että Borellin erottaminen loisi enemmän ongelmia kuin ratkaisisi. Hänen mukaansa ulkoministerikokouksessa on syytä käydä avoin ja suora keskustelu siitä, miten tällainen epäonnistuminen on voinut olla mahdollista, ja millä askeleilla siitä päästään eteenpäin. ”Unioni ansaitsee parempaa”, hän korostaa.

TIEDOKSI TOIMITTAJILLE

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 187 jäsentä kaikista jäsenmaista

Muu asiaa liittyvä sisältö