TÄSSÄ ESITETYT MIELIPITEET OVAT OVAT KANSALLISTEN DELEGAATIOIDEN NÄKÖKANTOJA, EIVÄTKÄ AINA EDUSTA KOKO RYHMÄN MIELIPITEITÄ.

Pietikäinen: Suomen ajettava kansainvälistä sopimusta metsien kestävästä käytöstä

Ecologist on fieldwork

Euroopan parlamentin syksyn aloituksessa on esityslistalla runsaasti metsäasioita, kun äänestyksessä ovat metsästrategia, metsäkatoasetus ja uusiutuvan energian direktiivi RED.

Tämän viikon täysistunnossa metsäaiheet ovat vahvasti agendalla. Parlamentti äänestää kannastaan metsäkatoasetukseen sekä hyväksyy mietintönsä EU:n uudesta metsästrategiasta vuoteen 2030 mennessä.

”Maailman metsät häviävät hälyttävällä vauhdilla. Tämä on äärimmäisen huolestuttavaa, sillä metsät ovat yksi maailman tärkeimpiä ekosysteemejä kaikessa monimuotoisuudessaan. Metsissä vaalitaan biodiversiteettiä, niiden avulla torjutaan ilmastonmuutosta ja ne ovat tärkeitä hiilinieluja ja hiilen sitojia. Ne tasaavat lämpötilaeroja, estävät aavikoitumista ja auttavat lieventämään sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia”, sanoo europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Metsät ovat myös uusien lääkkeiden ja kemikaalien lähteitä, alkaen vaikkapa pihkavoiteesta, joka voidaan käyttää infektioiden hoitamiseen. Lisäksi metsät ovat virkistäytymisen paikkoja, matkailu- ja eräkohteita, vapaa-ajanviettopaikkoja sekä elinkeinon lähde.

”Kaikkien näiden syiden vuoksi metsien suojelun takaamisella ja metsien kestävällä käytöllä on nyt kiire. Metsien kestävää käyttöä vauhdittamaan pitäisi saada kansainvälinen sopimus metsien kestävästä käytöstä, ja Suomen pitäisi lähteä ajamaan tällaista sopimusta”, Pietikäinen toteaa.

”Kansainvälistä metsäsopimusta ehdotettiin jo 90-luvulla, ja silloin jäi pienestä kiinni, ettei se lähtenyt liikkeelle.”

”Valitettavasti metsillä on enemmän käyttötarpeita ja -paineita kuin mihin niiden resurssit riittävät niin, että voimme samalla pitää metsien suojelutason riittävänä ja varmistaa niiden monimuotoisuuden.”

”Siksi meillä on nyt hoppu löytää yhteisiä ratkaisuja metsien käyttöhierarkiaan ja niiden elinvoimaisuuden suojelemiseen EU:ssa, eikä sitä voi jättää myöhemmälle”, Pietikäinen sanoo.

Euroopan parlamentti äänestää myös uusiutuvan energian direktiivistä RED:stä, joka on kohtuullinen kompromissi, mutta ei vastaa kaikkiin energiahaasteisiin. Ehdotuksessa Pietikäistä vaivaa erityisesti puun polttaminen energiaksi. Hänen mukaansa runkopuun tai ensisijaisen puuraaka-aineen polttoa ei tulisi uusiutuvan energian direktiivissä tukea eikä edistää, sillä metsien rajallisia raaka-aineita ei pidä käyttää energian tuottamiseen polttamalla.

 

 

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 176 jäsentä kaikista jäsenmaista

Mihin me uskomme

Budjetti, maatalous & aluetuet

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME

Talous, työpaikat & ympäristö

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME