TÄSSÄ ESITETYT MIELIPITEET OVAT OVAT KANSALLISTEN DELEGAATIOIDEN NÄKÖKANTOJA, EIVÄTKÄ AINA EDUSTA KOKO RYHMÄN MIELIPITEITÄ.

Sarvamaa EU:n metsäaloitteista: Strategiset suuntaviivat kunnossa, mutta aloitteet noudattavat samaa vanhaa kaavaa

Palm Plantation

Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa (kok) pitää parlamentin kantaa EU:n metsästrategiaan onnistuneena, mutta metsiin vaikuttavat aloitteet, kuten metsäkatoasetus, tuottavat päänvaivaa. 

Parlamentin kanta EU:n metsästrategiaan hyväksyttiin äänin 417 puolesta, 144 vastaan ja 67 tyhjää. Sarvamaa toimi mietinnössä EPP-ryhmän pääneuvottelijana.

“EU:n metsästrategiaa valmistellaan paraikaa komissiossa, ja nyt hyväksytty parlamentin kanta tuo hyvän viestin suunnittelupöydälle. Metsästrategian tehtävä on määrittää suuret linjat, eikä komissiossa kannata sortua pikkutarkkaan metsiin vaikuttavaan sääntelyyn," Sarvamaa toteaa.

Parlamentin kanta metsäkatoasetukseen puolestaan hyväksyttiin äänin 453 puolesta, 57 vastaan ja 123 tyhjää.

Metsäkatoasetuksella pyritään luomaan järjestelmä, jonka avulla EU:n sisämarkkinoille ei päädy metsäkatoa aiheuttavia tuotteita kuten soijaa tai palmuöljyä. Sarvamaan mukaan ehdotus toistaa samaa vanhaa metsiin liittyvän sääntelyn kaavaa.

"Otetaan hyvä ja tärkeä tavoite, tässä tapauksessa metsäkadon ehkäiseminen, mutta pilataan sen saavuttaminen ylioptimistisella, byrokratiaa lisäävällä ja kansalliseen kompetenssiin puuttuvalla tavalla. Hallinnollinen taakka tulee olemaan valtava, ja käytännön toteuttaminen todella vaikeaa,” harmittelee Sarvamaa.

“Koska metsäkatoasetusta tulisi soveltaa myös EU:n sisämarkkinoilla, metsäiset maat, kuten Suomi, joutuisivat luomaan aivan uusia raskaita hallinnollisia järjestelmiä. Jos asetukseen liittyvät uudet järjestelmät ovat jo Suomen kannalta äärimmäisen vaikeita toteuttaa, voimme vain arvailla, mitä EU:n kauppakumppanuuksille kolmansien maiden kanssa käy. Tuotantoa näissä maissa ei lopeteta, EU:n säädöksistä riippumatta. Etelä-Amerikan valtiot alkavat sen sijaan tehdä kauppaa muiden maiden kuten Kiinan kanssa,” jatkaa Sarvamaa.

Sarvamaan mukaan Suomella on vielä mahdollisuus vaikuttaa.

“Toivon, että metsäkatoehdotukseen tulee vielä järkeä ja Suomi pystyy pitämään puolensa tulevissa kolmikantaneuvotteluissa. Suomen näkökulmasta ehdotus tarvitsee vielä kipeästi joustavuutta esimerkiksi keskeisten määritelmien suhteen,” päättää Sarvamaa.

Tiedoksi toimittajille 

EPP-ryhmä on Euroopan parlamentin suurin poliittinen ryhmä, jolla on 176 jäsentä kaikista jäsenmaista

Mihin me uskomme

Budjetti, maatalous & aluetuet

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME

Talous, työpaikat & ympäristö

MEIDÄN KANTAMME NÄIN ME SEN TEEMME