Väljaanded: ÕIGUS- JA SISEASJAD

Read or download our latest publications to learn about our Group, our position on European Parliament legislative and policy issues and more.

valjaanded 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
VÄLISSUHTED ÕIGUS- JA SISEASJAD

ERP FRAKTSIOONI TERRORISMIVASTANE PAKT

Radikaliseerumise ärahoidmine ning deradikaliseerimise protsessi hoogustamine Meie strateegia üks keskseid...

Child Rights
valjaanded 01.01.1970 - 1:00
publications 01.01.1970 - 1:00
ÕIGUS- JA SISEASJAD

ERP Fraktsiooni Seisukoht lapse õiguste kohta

I. Sissejuhatus „[Liit] kaitseb ja edendab oma väärtusi ja huve ning aitab kaasa oma kodanike kaitsele. Ta toe...