Eurosaadikud Strasbourgis plenaarsaalis
ERP logo

Pühendunud tugevama Euroopa loomisele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon (ERP fraktsioon) on suurim ja vanim poliitiline rühm Euroopa Parlamendis. Meie juured ulatuvad tagasi Euroopa Liidu asutajateni nagu Robert Schuman, Alcide De Gasperi ja Konrad Adenauer – ja meil on liikmeid kõikidest Euroopa Liidu riikidest.

Paremtsentrisliku fraktsioonina oleme pühendunud tugevama Euroopa loomisele, mis on rajatud oma rahvale. Lõppude lõpuks, meie majandus tugineb rahval ja Euroopa rahvas moodustab maailma suurima majanduse.

Meie eesmärk on luua konkurentsivõimelisem ja demokraatlikum Euroopa, kus inimesed saavad elada enda soovitud elu. Me tahame anda kõigile võimaluse edu saavutamiseks, pereettevõtted, väikeettevõtted, uuendajad, leiutajad, teadlased ja füüsilisest isikust ettevõtjad sealhulgas. Samuti soovime pakkuda kaitset kõigile, kes seda vajavad.

Me näeme Euroopa kontinenti kui kohta, kus inimesed reisivad, teevad äri, investeerivad, õpivad üksteiselt ja teevad koostööd. Kas sinagi näed seda samamoodi?

MEP Ivan Štefanec rääkimas kohalikus poes kliendiga
MEP Eva Maydell Euroopa Parlamendis rääkimas noore tüdrukuga Bulgaariast

Valitud kohalikult sinu huvide esindamiseks Euroopas

Nagu kõik Euroopa Parlamendi liikmed (MEPid), valitakse ka ERP fraktsiooni liikmed kohalikult oma liikmesriigis esindamaks nende valijate huve õigusloome ja poliitika küsimustes Euroopa tasandil.

Euroopa Parlamendi liikmed jagunevad poliitilise kuuluvuse, mitte päritoluriigi järgi ning võivad kuuluda ainult ühte fraktsiooni. Euroopa Rahvapartei fraktsioon on suurim Euroopa Parlamendi kaheksast fraktsioonist.

Teie valitud parlamendiliikmed esindavad teie rahvuslikke huve Euroopa tasandil, juhindudes ERP fraktsiooni üldistest seisukohtadest.

Mille eest me seisame

Economy, jobs & environment working group image

Õigus- ja siseküsimused

Legal & home affairs working group image

Majandus, tööhõive ja keskkond

Budget, agriculture and regional funding working group image

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine