Vaadates Euroopa piiridest kaugemale

Meie välisaspoliitika töörühm mõjutab Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat. Koostame aruandeid Euroopa rahaliste vahendite kulutamise kohta ja aitame Euroopa Parlamendil teha otsuseid rahvusvaheliste lepingute kohta. Oleme suunanud ELi jõupingutusi ELi välispiiride kindlustamisel, nõudnud ja aktiivselt selle nimel töötanud, et loodaks Euroopa kaitsekoostöö liit ja loobutaks viisanõudest. Lääne-Balkani riigid on samuti üks meie prioriteete. Tahame tuua nad Euroopa mõjusfääri õigusriigi põhimõtet tagavate reformide julgustamise, korruptsiooniga võitlemise ja sõltumatu kohtusüsteemi tagamise kaudu.

Komisjonid selles töörühmas

Areng

ELi arenguabi mõjutamine Praktilise poole pealt vastutab komisjon ELi arenguabi eelarve kulutuste üle otsustamise ning Euroopa Komisjoni, Euroopa...

Loe veel

Inimõigused

Inimõiguste seadmine esmatähtsaks poliitikas Lähtudes oma aluspõhimõtetest, milleks on vabadus, demokraatia, inimõiguste...

Loe veel

Julgeolek ja kaitse

Stabiilsuse säilitamine ELi naabruses Praktikas tähendab see, et allkomisjon abistab väliskomisjoni ühise välis- ja...

Loe veel

Rahvusvaheline kaubandus

Südametunnistusega kaubanduspoliitika Lissaboni leping annab Euroopa Parlamendile otsustava rolli ELi kaubanduspoliitika...

Loe veel

Välisasjad

Suhete tugevdamine kolmandate riikidega Komisjon jälgib tähelepanelikult inimõigustega seotud probleeme kolmandates riikides, mõjutab...

Loe veel

Kontaktid

Juan Salafranca
Juan Salafranca

asepeasekretär ja direktor, välispoliitika – komisjonid, poliitikanõunik – Kesk-Ameerika, Andide Ühenduse, Mercosuri, Mehhiko ja Tšiili ning EuroLati delegatsioonid

Rohkem informatsiooni
ÜLES