Välissekkumine kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsioon (INGE 2)

Võitlus sekkumise ja väärinfo vastu

Valeuudised ja propagandakampaaniad võivad destabiliseerida Euroopa demokraatiat. Väärinfo levitamise kampaaniad ohustavad kõigi ELi liikmesriikide julgeolekut.

Oleme seisukohal, et EL peab tugevdama oma suutlikkust väärinfot avastada, paljastada ja selle vastu võidelda. Selleks on vaja raha ja asjakohaseid inimressursse ning ka paremat koordineerimist ja koostööd ELis ja mujal.

Välissekkumist ja väärinfot käsitleval erikomisjonil on mitmeid eesmärke ja ülesandeid. Komisjon analüüsib uurimisi, mis näitavad oluliste valimisreeglite rikkumist või nendest kõrvalehoidmist, ning soovib heita valgust kampaaniate rahastamisele.

Komisjon keskendub kooskõlastatud tegevusele ELi tasandil, et võidelda hübriidohtudega, sealhulgas küberrünnakutega sõjalistele ja mittesõjalistele sihtmärkidele, häkkimisoperatsioonidega, mille sihtmärgiks on seadusandjad, riigiametnikud, ajakirjanikud, erakonnad ja kandidaadid, ning küberspionaažiga, mis toimub ettevõtete intellektuaalomandi varguse ja tundlike kodanikuandmete varguse eesmärgil.

Ennetavat võitlust välissekkumise ja valeuudiste vastu on kindlasti vaja hoogustada, sest meie demokraatia sõltub sellest, kas inimesed teevad teadlikke otsuseid. Soovime sellele aktiivselt kaasa aidata, nii nagu ta on seda ka juba varem teinud.

Töös

No result

Seotud positsioonid

Välisasjad

Muu seotud teave

No result