VALITUD LEHT ON ET KEELES, SISU ON SAADAVAL KA EN  KEELES

Meie erakonnad

Moderaterna (SE)
Kristdemokraterna (SE)
SIIN ESITATUD RAHVUSDELEGATSIOONI SEISUKOHAD EI PRUUGI ALATI KATTUDA FRAKTSIOONI KUI TERVIKU SEISUKOHTADEGA

Delegatsiooni juht