VALITUD LEHT ON ET KEELES, SISU ON SAADAVAL KA MT  EN  KEELES

Meie erakonnad

Partit Nazzjonalista (MT)
SIIN ESITATUD RAHVUSDELEGATSIOONI SEISUKOHAD EI PRUUGI ALATI KATTUDA FRAKTSIOONI KUI TERVIKU SEISUKOHTADEGA

Delegatsiooni juht