VALITUD LEHT ON ET KEELES, SISU ON SAADAVAL KA NL  EN  KEELES

Meie erakonnad

Christen Democratisch Appèl (NL)
ChristenUnie
SIIN ESITATUD RAHVUSDELEGATSIOONI SEISUKOHAD EI PRUUGI ALATI KATTUDA FRAKTSIOONI KUI TERVIKU SEISUKOHTADEGA

Delegatsiooni juht