VALITUD LEHT ON ET KEELES, SISU ON SAADAVAL KA ES  EN  KEELES

Meie erakonnad

SIIN ESITATUD RAHVUSDELEGATSIOONI SEISUKOHAD EI PRUUGI ALATI KATTUDA FRAKTSIOONI KUI TERVIKU SEISUKOHTADEGA

Delegatsiooni juht