Ανατρέξτε στις τελευταίες μας ενημερώσεις- για να μάθετε τις ειδήσεις και τις δραστηριότητες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, καθώς και την αντίδραση και σχόλιο μας για την επικαιρότητα και τα γεγονότα τόσο εντός, όσο και εκτός, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ΑΡΧΗ