Ενθάρρυνση των νέων ευρωπαίων πρωταθλητών καινοτομίας

Ενώ η Ευρώπη βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας καινοτομίας εδώ και αιώνες, πρέπει πλέον να προλάβει τις ΗΠΑ και την Ασία. Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει και πάλι το επόμενο ψηφιακό κύμα, το οποίο ήδη μεταμορφώνει τις παραδοσιακές βιομηχανίες και τα νοικοκυριά μας.

Για να επιτύχουμε αυτό το στόχο, πιστεύουμε στη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι κοινωνίες να υιοθετήσουν την καινοτομία και θα διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Ένα περιβάλλον που μπορεί να δημιουργήσει νέους ευρωπαίους πρωταθλητές στην καινοτομία, όπως η Airbus. Πρέπει να βελτιώσουμε τα ερευνητικά προγράμματα για τεχνητή νοημοσύνη, καθορίζοντας ταυτόχρονα σαφή ηθικά και κοινωνικά πρότυπα.

Άνθρωποι που πραγματώνουν ιδέες ώστε να είναι λειτουργικές για τους ανθρώπους

Η καινοτομία αφορά τους ανθρώπους που πραγματώνουν ιδέες ώστε να είναι λειτουργικές για τους ανθρώπους - ηλεκτρονική υγεία, συνδεόμενες μεταφορές, έξυπνος πολεοδομικός σχεδιασμός, βιώσιμη γεωργία, ένταξη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η καινοτομία δεν έχει να κάνει με νικητές και ηττημένους. Πρόκειται για αλλαγή στην υπηρεσία των Ευρωπαίων. Τα εκπαιδευτικά μας συστήματα πρέπει να προωθήσουν την ψηφιακή μόρφωση σε νεαρή ηλικία και να ταιριάξουν τις σωστές δεξιότητες με τις σωστές ευκαιρίες. Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να επιδιώξει την καινοτομία για να διευκολύνει τη συμμετοχή στην κοινωνία - όπως η ηλεκτρονική ψηφοφορία ή η διοίκηση χωρίς χρήση χαρτιού.

Υποστηρίζουμε μια πολιτική καινοτομίας που βασίζεται σε αξίες, όχι σε αλγόριθμους και δεν οδηγείται από τεχνολογικούς κολοσσούς ή εξουσιαστικές δυνάμεις. Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής διαθέτει όλα τα συστατικά της επιτυχίας: αξίες, μια δίκαιη κοινωνική οικονομία της αγοράς, δημιουργικές ικανότητες και σταθερές δημοκρατίες. Αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έχουν δημιουργήσει βιομηχανικές ιστορίες επιτυχίας, άριστες ερευνητικές ικανότητες, ισχυρά εκπαιδευτικά συστήματα και την ισχυρότερη καταναλωτική δύναμη στον κόσμο. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε όλα αυτά, η Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνει νέα επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα κοινωνικά της πρότυπα.


Related content

Τι υποστηρίζουμε

Economy, jobs & environment working group image

Οικονομία, απασχόληση και περιβάλλον

Legal & home affairs working group image

Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις

Budget, agriculture and regional funding working group image

Προϋπολογισμός, γεωργία και περιφερειακή χρηματοδότηση

Foreign affairs working group image

Εξωτερικές Υποθέσεις

ΑΡΧΗ