Ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο

Η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, είχε ως αποτέλεσμα η ΕΕ να υποφέρει από χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ συμμετείχε στο ξεκίνημα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή EFSI) με σκοπό να κινητοποιήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ευρώπη για να αντιστρέψει αυτή την τάση. Το σχέδιο ξεκίνησε το 2015 και δημιουργήθηκαν πάνω από 300 000 θέσεις εργασίας μόνο τα δύο πρώτα έτη. Μέχρι το 2018, έχει κινητοποιήσει περίπου 200 δις ευρώ, πολλά από τα οποία στηρίζουν άμεσα τις ΜΜΕ. Ο κατά τρία χρόνια νεότερος αδερφός του, το EFSI 2.0, σχεδιάζει να κινητοποιήσει επενδύσεις αξίας 500 δις ευρώ μέχρι το 2020.

Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά το 2020, ακόμη και αν το EFSI δεν μπορεί να καλύψει μόνο του το χάσμα των επενδύσεων στην Ευρώπη. Για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την άρση των εμποδίων στην εσωτερική αγορά, τη βελτίωση των επενδύσεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την περαιτέρω ανάπτυξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Μια σταθερή, βιώσιμη οικονομία

Η απάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ στην κρίση του ευρώ - που συνίσταται σε βιώσιμες οικονομικές πολιτικές, δημοσιονομική πειθαρχία και αυστηρότερους κανόνες για τις τράπεζες - αποδείχθηκε αποτελεσματική και επιτυχημένη. Δεν υποτιμούμε τις προσπάθειες που έπρεπε να καταβάλουν οι πολίτες σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερασπιζόμαστε όλες τις πολιτικές που αποσκοπούν στην κατοχύρωση ενός σταθερού ευρώ, διότι μόνο αυτό θα δώσει ώθηση σε επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και θα ωφελεί την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Τώρα που οι οικονομίες μας ανακάμπτουν, πρέπει να διδαχτούμε από το παρελθόν. Χρειαζόμαστε βιώσιμες οικονομικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν πιο κοντά το βιοτικό επίπεδο όλων των Ευρωπαίων, με βάση τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, έργα που βασίζονται στην καινοτομία και θεμιτές εμπορικές προτεραιότητες.

Η ζώνη του ευρώ πρέπει να διαθέτει τις ενδεδειγμένες ικανότητες απορρόφησης για την αντιμετώπιση των μελλοντικών εξωτερικών κραδασμών και να είναι σε θέση να αποτρέψει μια ακόμα οικονομική κρίση. Εξίσου σημαντικό, για να μην επαναληφθεί η κατάσταση του 2008, είναι η μεταρρύθμιση στον τραπεζικό τομέα, απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι αποταμιεύσεις σας παραμένουν ασφαλείς και ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δεν θα χρησιμεύσουν για τη διάσωση προβληματικών τραπεζών. Θέλουμε οι τράπεζες να ενεργούν υπεύθυνα και θέλουμε να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση για να τις κάνουμε πιο ισχυρές και να ενισχύσουμε τη ρύθμιση και την εποπτεία τους. Για να επιτευχθεί αυτό, οι τράπεζες πρέπει να μειώσουν το ποσό των  δανείων υψηλού κινδύνου στα λογιστικά βιβλία τους. Ταυτόχρονα, πρέπει να σεβαστούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών τραπεζών. Χρειαζόμαστε επίσης σαφείς κανόνες για την αναδιάρθρωση ή, αν είναι απαραίτητο, για το κλείσιμο των τραπεζών που ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τη σταθερότητα του συστήματος στο σύνολό του.


Related content

Τι υποστηρίζουμε

Economy, jobs & environment working group image

Οικονομία, απασχόληση και περιβάλλον

Legal & home affairs working group image

Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις

Budget, agriculture and regional funding working group image

Προϋπολογισμός, γεωργία και περιφερειακή χρηματοδότηση

Foreign affairs working group image

Εξωτερικές Υποθέσεις

ΑΡΧΗ