Ελεύθερο εμπόριο για θέσεις εργασίας και ευημερία

Μια στις επτά θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτάται από το εμπόριο εκτός των συνόρων της. Το ελεύθερο εμπόριο δημιουργεί οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και ενισχύει τις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις της Ευρώπης με τρίτες χώρες. Ενώ άλλες πολιτικές δυνάμεις θεωρούν ότι το εμπόριο ευθύνεται για τη φτώχεια, εμείς πιστεύουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη μείωση της φτώχειας στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο.

Με μια εμπορική συμφωνία ορόσημο με τον Καναδά, την οποία στηρίξαμε με θέρμη, η Ευρώπη υπογράμμισε ότι είναι σαφώς προσηλωμένη σε ένα ανοικτό πολυμερές σύστημα ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου. Ευνοούμε το άνοιγμα και απορρίπτουμε τον προστατευτισμό· θέλουμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωση των παγκόσμιων εμπορικών κανόνων σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα και τις αξίες μας.

Προστατεύουμε τη δικαιοσύνη στις εμπορικές μας σχέσεις

Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο που επί του παρόντος αποτελεί πρόκληση, παραμένουμε προσηλωμένοι στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και επιθυμούμε να ανοίξουμε αγορές για τις εταιρείες και τα προϊόντα μας, διατηρώντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Η πρόσφατη συμφωνία εμπορίου με την Ιαπωνία είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση: θα ανοίξει την τοπική αγορά σε ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες ήδη εξάγουν πάνω από 58 δις ευρώ σε αγαθά και 28 δις ευρώ σε υπηρεσίες στην Ιαπωνία κάθε χρόνο.

Η διαφάνεια και το άνοιγμα σε όλα τα στάδια των εμπορικών διαπραγματεύσεων αποτελούν κανόνα μας, αλλά υπερασπιζόμαστε την εμπιστευτικότητα όταν είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ έχει, επίσης, στηρίξει υγιή και αναλογικά μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ για την προστασία των θέσεων εργασίας των πολιτών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές τρίτων χωρών που πλημμυρίζουν τις αγορές μας με τα προϊόντα τους. Επίσης, υπερασπιζόμαστε τον προηγούμενο έλεγχο όλων των επενδύσεων τρίτων χωρών σε οικονομικά στρατηγικούς τομείς της ΕΕ.


Related content

Σχετικές εκδόσεις

’ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΈΣΗΣ 19.02.2019

Έγγραφο θέσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ σχετικά με το διεθνές εμπόριο

Η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ελεύθερου και δίκαιου παγκόσμιου εμπορίου. Αυτό αποδεικνύεται από τις πολυάριθμες εμπορικές συνεργασίες που έχει συνάψει σε παγκόσμιο επίπεδο, και την ισχυρή δέσμευσή της σε ένα πολυμερές σύστημα ενσωματωμένο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Υπό το πρίσμα των τρεχουσών προκλήσεων, η ΕΕ πρέπει να αδράξει την ευκαιρία να προσεγγίσει εταίρους σε όλο τον κόσμο για να ακολουθήσει μια φιλόδοξη εμπορική ατζέντα σε διεθνές πλαίσιο. Η εμπορική πολιτική είναι ένας σημαντικός πυλώνας που συμπληρώνει την εξωτερική πολιτική καθώς και την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια, προωθεί την παγκόσμια ανάπτυξη και προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες στο παγκόσμιο σκηνικό, ενισχύει τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της Ένωσης και συμβάλλει στην οικοδόμηση νέων συμμαχιών. Επιθυμούμε να διαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση και οι πολίτες να συμμετέχουν Η παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα των αγορών έχουν βελτιώσει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο και έχουν περιορίσει τη φτώχεια στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Παραμένουμε σταθερά αφοσιωμένοι στον στόχο της διαμόρφωσης της εμπορικής ευρωπαϊκής πολιτικής, αποσκοπώντας στον πιο ισομερή καταμερισμό των πλεονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που πραγματοποιούν εισαγωγές και εξαγωγές στο πλαίσιο των σύγχρονων παγκόσμιων αλυσίδων αξίας δημιουργούν ανταγωνιστικότητα, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, ενώ προσφέρουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πολιτών της Ένωσης. Παραμένουμε πιστοί στο ελεύθερο εμπόριο βάσει κανόνων και αξιών και επιθυμούμε να διατηρήσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού, να διαφυλάξουμε και να αναπτύξουμε τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ, ώστε να αποτελέσουν πρότυπο για το διεθνές εμπόριο, καθώς και να προωθήσουμε τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνονται αποτελεσματικές διατάξεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως κινητήριες δυνάμεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς αυτές πραγματοποιούν το 30% των εξαγωγών της Ένωσης. Παράλληλα, θα διασφαλίζουμε πάντοτε την προστασία των οργανισμών κοινής ωφέλειας και των υπηρεσιών της Ένωσης, καθώς και τον αποκλεισμό των οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Για να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή των πολιτών, ζητούμε από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να βελτιώσουν την επικοινωνιακή στρατηγική τους σχετικά με την εμπορική πολιτική της Ένωσης. Επιθυμούμε διαφάνεια και ανοιχτό πνεύμα σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, αλλά υπερασπιζόμαστε την εμπιστευτικότητα στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των βέλτιστων διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων. Η εμπορική πολιτική είναι μια σημαντική αρμοδιότητα της Ένωσης. Εν προκειμένω, η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) με τη Σιγκαπούρη ενίσχυσε τον δημοκρατικά νόμιμο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποσαφήνισε εν γένει τις αρμοδιότητες της ΕΕ. Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα χαιρετίζει την πρόταση του Συμβουλίου για τη γενική μελλοντική δομή των εμπορικών συμφωνιών. Καλούμε την Επιτροπή, όταν υποβάλλει τις οριστικοποιημένες συμφωνίες προς υπογραφή και σύναψη, και το Συμβούλιο, όταν αποφασίζει σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη, να σέβονται πλήρως την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της. Επιθυμούμε μια εμπορική πολιτική βάσει αξιών και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης Επιθυμούμε μια υπεύθυνη εμπορική πολιτική βάσει αξιών και κανόνων. Ωστόσο, η πολιτική αυτή δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται με ζητήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με το διεθνές εμπόριο. Η επιτυχημένη αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ κατά των βασανιστηρίων, ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων και η εν εξελίξει αναδιατύπωση του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης θα συμβάλουν στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα επιφέρουν πρόοδο στο πεδίο, ενώ παράλληλα θα συμβάλουν στην αποφυγή της γραφειοκρατίας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Επιθυμούμε να προάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διαπραγμάτευσης συμφωνιών οικονομικών εταιρικών σχέσεων (ΣΟΕΣ) που θα συνδυάζουν τα συμφέροντα των κρατών της Ευρώπης, καθώς και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), θα προωθούν την ανάπτυξη μέσω της προαγωγής της περιφερειακής ολοκλήρωσης, θα δημιουργούν θέσεις απασχόλησης στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων, θα βελτιώνουν την οικονομική διακυβέρνηση και θα μειώνουν τη φτώχεια. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το πρόγραμμα «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ), το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) και το ΣΓΠ+ είναι κατάλληλα εργαλεία για να στηρίξουν την εξέλιξη και την οικονομική ανάπτυξη. Η  Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ χαιρετίζει τις προτάσεις για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Αφρική στη μακροπρόθεσμη προοπτική μιας σφαιρικής διηπειρωτικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Σστηρίζουμε τα σχέδια για την αύξηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τα αντίστοιχα έργα στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, καθώς και την ενθάρρυνση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της εκπαίδευσης. Τα κεφάλαια σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνονται στις Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών (ΣΕΣ) της ΕΕ είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά εργαλεία για την προαγωγή των σχετικών διεθνών προτύπων στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος, τη γενικότερη προώθηση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης με τη στενή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών βάσει διαλόγου και συνεργασίας. Οι υφιστάμενες διατάξεις σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι δεσμευτικές και έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής· ενισχύουν το πολυμερές σύστημα και υπόκεινται σε έναν ειδικό, αμοιβαίως αναγνωρισμένο μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και εκτέλεση των κεφαλαίων περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης. Προτιμούμε μια πολυμερή προσέγγιση, ενώ στηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών Πιστεύουμε ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα που αντιπροσωπεύει ο ΠΟΕ παραμένει με διαφορά το καλύτερο πλαίσιο για την επίτευξη ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου σε παγκόσμια βάση και σύμφωνα με το κράτος δικαίου. Οι ΣΕΣ είναι η δεύτερη καλύτερη, αλλά απαραίτητη επιλογή. Αναμένουμε ότι η ατζέντα του ΠΟΕ θα προαχθεί, ενώ παράλληλα θα διατηρηθούν τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπά μας σε κάθε τομέα. Τα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών στις άκρως απόκεντρες περιοχές, και τα συμφέροντα των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που συνδέονται με την ΕΕ πρέπει να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε ένα δεσμευτικό σύστημα επίλυσης διαφορών, καθώς και σε ένα ανεξάρτητο δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο, που είναι κομβικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, εκφράζουμε την ανησυχία μας για τους εκκρεμείς διορισμούς στο δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο του ΠΟΕ και ζητούμε από τους διεθνείς εταίρους μας να άρουν τα εμπόδια της διαδικασίας διορισμού νέων δικαστών για το δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο. Παράλληλα, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τους διεθνείς εταίρους μας σχετικά με πιθανές βελτιώσεις του ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η πρόσφατη πολιτική συμφωνία για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ αποτελεί μια καλή βάση για τη στενή συνεργασία μεταξύ ομόγνωμων εταίρων για την αναθεώρηση του ΠΟΕ και την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Στηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για μια σφαιρική προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της λειτουργίας του ΠΟΕ σε κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων νέων κανόνων για την καταπολέμηση των τρεχουσών προκλήσεων όπως οι βιομηχανικές επιδοτήσεις, τα πνευματικά δικαιώματα και η αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη. Θέλουμε να δώσουμε ένα νέο όραμα στον ισχυρό διατλαντικό δεσμό της Ένωσης Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι o βασικός στρατηγικός εταίρος της ΕΕ. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες και έχουμε τις πιο ολοκληρωμένες οικονομικές σχέσεις παγκοσμίως. Ο υπό εξέλιξη μετασχηματισμός του διεθνούς συστήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καταδεικνύουν περαιτέρω τη σημασία της διατλαντικής σχέσης για τη διαφύλαξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Μετά την παύση των διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), πρέπει να δώσουμε μια νέα ώθηση στην εταιρική σχέση μας, να διαμορφώσουμε από κοινού τον 21ο αιώνα και να διερευνήσουμε τη δυνατότητα επανέναρξης των εμπορικών διαπραγματεύσεων, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η πολιτική συμφωνία της 25ης Ιουλίου 2018 μεταξύ του Προέδρου Juncker και του προέδρου Trump που αντικατοπτρίζεται σε μια κοινή δήλωση και στην οποία θα δοθεί συνέχεια στο πλαίσιο της Εκτελεστικής Ομάδας Εργασίας, μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα διαδικασία  για να συνεργαστούμε και να εκκινήσουμε διαπραγματεύσεις για τον μηδενισμό των δασμών σε βιομηχανικά αγαθά και την αξιολόγηση συμμόρφωσης με προφανή αμοιβαία πλεονεκτήματα. Συμμεριζόμαστε την ανησυχία για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε κομβικούς τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διασφάλιση ενός λειτουργικού, διεθνούς εμπορικού συστήματος, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ΕΕ και οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε πολλαπλά φόρα, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Φόρουμ, για να βρουν μια κοινή βάση σε εμπορικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και να αποφύγουν να επηρεάσουν αρνητικά τις διατλαντικές σχέσεις στο μέλλον. Θεωρούμε ότι οι καθολικοί δασμοί που επέβαλε η τρέχουσα διοίκηση των ΗΠΑ στην εισαγωγή χάλυβα και αλουμινίου είναι ένα ακατάλληλο μέτρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. Στηρίζουμε θερμά την προσπάθεια της Επιτροπής να διασφαλίσει την πλήρη προστασία των συμφερόντων της ΕΕ- σε συνδυασμό με όλων των άλλων ενεργειών προστατευτικού χαρακτήρα- μεταξύ άλλων την αμφισβήτηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την εν εξελίξει έρευνα για την επιβολή πιθανών δασμών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Υπό το πρίσμα της πολιτικής συμφωνίας, καλούμε επιτακτικά και τα δύο μέρη να συνεργαστούν για την εξεύρεση μιας λύσης για το ζήτημα των δασμών και να αποφύγουν την επιβολή νέων δασμών. Στηρίζουμε την ανάπτυξη βαθύτερων εμπορικών σχέσεων με τους εταίρους μας στην Ανατολική Γειτονία Συνειδητοποιούμε τη σημασία της δημιουργίας μιας σταθερής, δημοκρατικής και ευημερούσας Γειτονίας της Ανατολικής Ευρώπης και στηρίζουμε τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) που προσφέρουν στους πρόθυμους εταίρους μας στην ανατολική εταιρική σχέση (EaP) ένα πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό των εμπορικών σχέσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Χαιρετίζουμε ένα ελκυστικό πιο μακροπρόθεσμο μοντέλο «EaP+» για τις συνδεδεμένες χώρες που έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με τη συμφωνία σύνδεσης/DCFTA ως σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ. Ζητούμε την ταχεία και πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ιδίως των εμπορικών πυλώνων. Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε σε μια πρόωρη λύση στα εκκρεμή ζητήματα αναφορικά με το κεφάλαιο της DCFTA μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας και ζητούμε επιτακτικά την ταχεία εφαρμογή της. Επιθυμούμε να εμβαθύνουμε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τη Μεσόγειο Το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μεσογείου παρέχει καλές προοπτικές. Στηρίζουμε την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με ορισμένες χώρες της Μεσογείου και τη συνέχιση του διαλόγου σχετικά με την κατάργηση των μη δασμολογικών και των τεχνικών φραγμών, με ιδιαίτερη έμφαση στα πρότυπα και τα ευαίσθητα προϊόντα μας (όπως τα γεωργικά προϊόντα). Χαιρετίζουμε την κύρωση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά (CETA) Θεωρούμε ότι η κύρωση της CETA και η προσωρινή έναρξη ισχύος της αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας και ένα προσχέδιο για μελλοντικές συμφωνίες. Δεδομένου ότι ο προστατευτισμός αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στην εποχή μας, η κύρωση της CETA στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο ότι η ΕΕ παραμένει πιστή στο βασιζόμενο σε κανόνες ανοιχτό εμπόριο και ότι διαμορφώνει την παγκοσμιοποίηση θεσπίζοντας τους δικούς της κανόνες και πρότυπα. Η συμφωνία ενισχύει τους διατλαντικούς δεσμούς της ΕΕ με τον μακροχρόνιο σύμμαχό της, τον Καναδά. Στηρίζουμε τη θέσπιση πιο ενεργών και επικαιροποιημένων εμπορικών πολιτικών με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική Οι εμπορικές σχέσεις με τους εταίρους μας στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική αποτελούν πλέον προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικατοπτρίζονται στο δίκτυο των περιφερειακών συμφωνιών. Χαιρετίζουμε την έναρξη ισχύος του πυλώνα εμπορίου της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική, καθώς και την προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με την Κολομβία και το Περού, που από τον Ιανουάριο του 2017 επεκτάθηκε και στον Ισημερινό ως τρίτο εταίρο. Θεωρούμε ότι η έναρξη ισχύος των ΣΟΕΣ με 14 χώρες της Καραϊβικής είναι ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια διατήρησης και προώθησης της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Ζητούμε την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης με τη Χιλή, και επικροτούμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια ολοκληρωμένη επικαιροποίηση της συμφωνίας της ΕΕ με το Μεξικό. Θεωρούμε ότι μια σφαιρική και ισορροπημένη συμφωνία με τις χώρες του MERCOSUR που θα αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των δασμών/ποσοστώσεων για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα της ΕΕ (π.χ. ορισμένα γεωργικά προϊόντα) και θα διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους σχετικούς τομείς, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό κίνητρο για την οικονομική ανάπτυξη και για τις δύο περιοχές. Η επιτυχής σύναψη μιας ισορροπημένης συμφωνίας θα συμβάλει και στην άρση των υπερβολικά μεγάλων υφιστάμενων εμπορικών εμποδίων, ιδίως των υψηλών δασμών, της πολυπλοκότητας των εισαγωγών και των επιδοτήσεων στην περιοχή. Είμαστε πεπεισμένοι ότι υπάρχουν εν γένει μεγάλες ευκαιρίες για τη δημιουργία μιας Ευρω-Λατινοαμερικανικής Ζώνης Σφαιρικής Διαπεριφερειακής Εταιρικής Σχέσης βάσει ενός μοντέλου περιφερειοποίησης συμβατού με τους κανόνες του ΠΟΕ και σε πνεύμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους. Επιθυμούμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού με την Κίνα Η Κίνα είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Η τεράστια εσωτερική ανάπτυξή της προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τις εξαγωγές και τους επενδυτές μας. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας, ενώ για την ΕΕ η Κίνα έρχεται στη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ. Ο όγκος του εμπορίου αγαθών με την Κίνα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και οι εξαγωγές της ΕΕ αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς· εντούτοις, η ΕΕ καταγράφει συνεχώς σημαντικό εμπορικό έλλειμμα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στα συνεχιζόμενα αδικαιολόγητα μη δασμολογικά μέτρα, τους τεχνικούς φραγμούς και την έλλειψη αμοιβαιότητας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της οικονομικής εταιρικής σχέσης μας, αυτά τα εμπόδια πρέπει σταδιακά να εξαλειφθούν. Όσο συνεχίζονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ζητούμε τη συνεχή και αυστηρή εφαρμογή των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ και της νέας μεθοδολογίας αντιντάμπινγκ. Ωστόσο, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει εμπορικές σχέσεις της με την Κίνα με δίκαιους όρους και πλήρη σεβασμό των υποχρεώσεών της έναντι του ΠΟΕ. Εν τω μεταξύ, στηρίζουμε και ελέγχουμε τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια σφαιρική συμφωνία επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου νομικού πλαισίου για μακροπρόθεσμη πρόσβαση στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση της αμοιβαιότητας, η καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, η αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και η αμερόληπτη μεταχείριση των επιχειρήσεων και των επενδυτών παραμένουν οι προτεραιότητές μας. Η πρόοδος αυτών των συζητήσεων και η προοδευτική εξάλειψη των υπόλοιπων αδικαιολόγητων δασμών που δεν είναι συμβατοί με τους κανόνες του ΠΟΕ και των μη δασμολογικών φραγμών, θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα σχετικά με τον ρόλο που θα διαδραματίσει η Κίνα στην παγκόσμια οικονομία. Ζητούμε επιτακτικά περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη διακυβέρνηση της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (Belt and Road Initiative/BRI) που έχει υιοθετήσει η Κίνα και χαιρετίζουμε τη σύσταση της πλατφόρμας συνδεσιμότητας ΕΕ-Κίνας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ διαθέτει μια ενιαία προσέγγιση ως προς τη σχέση της με την Κίνα και ότι τα πιθανά διμερή έργα συνάδουν με την κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Στηρίζουμε την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διμερούς επενδυτικής συμφωνίας με την Ταϊβάν και καλούμε την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό. Στηρίζουμε μια νέα στρατηγική για την Κεντρική Ασία Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας με την ΕΕ, καθώς έχουν καταστεί σημαντικοί εταίροι. Τονίζουμε τη σημασία ύπαρξης πρότασης για μια νέα Στρατηγική μέχρι το τέλος του 2019 σύμφωνα με την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ. Χαιρετίζουμε την κύρωση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας (EPA) Η κύρωση της EPA μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο με μεγάλη γεωπολιτική σημασία για την εφαρμογή της μεγαλύτερης διμερούς εμπορικής συμφωνίας που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ. Η συγκεκριμένη συμφωνία θα δημιουργήσει μια οικονομική ζώνη 600 εκατομμυρίων ανθρώπων που ισοδυναμεί με ποσοστό μεγαλύτερο από το 30% του παγκοσμίου ΑΕγχΠ. Η EPA θα δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες αγοράς και για τις δύο πλευρές, θα ενισχύσει τη συνεργασία σε ένα φάσμα τομέων, θα επανεπιβεβαιώσει τις επιμερισμένες δεσμεύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, και θα συμπεριλάβει για πρώτη φορά συγκεκριμένη δέσμευση για τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Υποστηρίζουμε τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις της Επιτροπής σχετικά τα πρότυπα προστασίας των επενδύσεων και την απόφαση προστασίας των επενδύσεων. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί ότι η σφαιρική και φιλόδοξη EPA με την Ιαπωνία αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους πολίτες να αποκομίσουν όλα τα οφέλη των σχέσεων με την Ιαπωνία. Επιθυμούμε μια προορατική στρατηγική για την περιοχή του Ειρηνικού (π.χ. χώρες της ASEAN) Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στηρίζει μια προορατική στρατηγική για τη διαπραγμάτευση και την πλήρη εφαρμογή διμερών συμφωνιών με τις χώρες της ASEAN, καθώς και με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, με στόχο την προαγωγή της καλύτερης πρόσβασης για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και την κατάργηση των μη δασμολογικών φραγμών. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί ότι οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και οι επενδυτικές συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ είναι απόλυτα ικανές να ενισχύσουν τις εμπορικές συναλλαγές με αυτές τις δύο χώρες της ASEAN με θετικό αντίκτυπο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, σε ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, και για τις δύο χώρες. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για την ταχεία σύναψη μιας σφαιρικής, ισορροπημένης εμπορικής συμφωνίας. Στηρίζουμε τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και τις Φιλιππίνες και τη δημιουργία μιας διαπεριφερειακής ΣΕΣ στα προσεχή πέντε έτη. Επιθυμούμε να διαμορφώσουμε τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ, δεδομένων των κοινών αξιών και ιστορίας, αλλά και της συμμετοχής του στην ΕΕ για πάνω από 40 έτη. Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση είναι, ως εκ τούτου, επωφελές και για τα δύο μέρη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι και οι δύο αγορές θα παραμείνουν όσο το δυνατόν καλύτερα ενσωματωμένες. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση ως μέλους θα ήταν η καλύτερη λύση τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και για τα εναπομείναντα κράτη μέλη της ΕΕ, και η μοναδική λύση που θα μπορούσε να εγγυηθεί την απρόσκοπτη συνέχιση των αμοιβαίων εμπορικών ροών και να διατηρήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα των οικονομικών μας σχέσεων. Η ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να αναπτύσσει και να καλλιεργεί τη σχέση της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί ότι στο μέλλον οι αμοιβαίες εμπορικές ροές θα υποστούν τη μικρότερη δυνατή διαταραχή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας μελλοντικής εμπορικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και κάθε εμπορική συμφωνία υπόκειται στην τελική συγκατάθεσή του. Ζητούμε ισχυρή προστασία των επενδύσεων Στηρίζουμε τη νέα ευρωπαϊκή  προσέγγιση για την προστασία των επενδύσεων που βελτιώνει τις μεμονωμένες προσεγγίσεις που ακολουθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ στις πάνω από 1.400 υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες τους. Ενώ η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε από τα κράτη μέλη στην ΕΕ δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι εν λόγω διμερείς επενδυτικές συμφωνίες παραμένουν ένα επιτυχημένο μέσο προστασίας των επενδυτών της ΕΕ και των επενδύσεών τους έναντι των αθέμιτων πρακτικών στο εξωτερικό, μέχρι να αντικατασταθούν από συμφωνίες που συνάπτονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι απαραίτητο η ευρωπαϊκή προσέγγιση να συνδυάζει την ισχυρή και αποτελεσματική προστασία των επενδυτών και των επενδύσεων με τη διατήρηση του απαραίτητου περιθωρίου άσκησης πολιτικής σε άλλους τομείς, π.χ. για τα τρέχοντα και μελλοντικά νομοθετικά πρότυπα που αφορούν ζητήματα προστασίας του καταναλωτή, περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και με την άσκηση κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων. Το μέσο αποτελεσματικής προστασίας των επενδύσεων που θα μπορούσε να αποτελεί μέρος των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ ή αυτοτελών επενδυτικών συμφωνιών θα πρέπει να συνάδει με το δικαίωμα κανονιστικής ρύθμισης των κρατών και να το διαφυλάσσει· δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η άγρα ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας (forum-shopping). Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου διεθνούς δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε την εντολή του Συμβουλίου για τη σύσταση ενός πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση επενδυτικών διαφορών και προτρέπουμε την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την προσέγγιση τρίτων χωρών με σκοπό τη σύσταση αυτού του δικαστηρίου το συντομότερο δυνατόν. Στηρίζουμε θερμά τη θέσπιση ενός πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι χώρες της G7 και οι περισσότερες χώρες εταίροι της ΕΕ διαθέτουν ήδη έναν μηχανισμό ελέγχου επενδύσεων για ξένες στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης. Ως εκ τούτου, επικροτούμε την εισαγωγή ενός παρόμοιου μέσου σε επίπεδο ΕΕ για τη συνεργασία, τον έλεγχο και ενδεχομένως τον περιορισμό των ξένων επενδύσεων σε αυτούς τους στρατηγικούς τομείς. Επιθυμούμε αποτελεσματικά μέσα εμπορικής άμυνας και ανοιχτές αγορές Η περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου εξακολουθεί να απαιτεί την ικανότητα πρόληψης και άμεσης αντίδρασης έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στις αγορές μας προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και πολιτών. Ως εκ τούτου, στηρίζουμε τη χρήση των διάφορων μηχανισμών, όπως είναι η ρήτρα αντιντάμπινγκ, η ρήτρα κατά των επιδοτήσεων και η ρήτρα διασφάλισης, όταν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Επομένως, θεωρούμε ότι η πρόσφατη ενίσχυση των μέσων εμπορικής άμυνας που έγιναν πιο άμεσα και πιο προσβάσιμα στις ΜΜΕ, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο για την εμπορική στρατηγική της ΕΕ. Επιπλέον, η πιο διάφανη, αμερόληπτη και θετική αμοιβαία πρόσβαση στις ξένες αγορές δημοσίων συμβάσεων, ιδίως για τις ΜΜΕ, είναι ένα βασικό στοιχείο της εμπορικής πολιτικής...

Τι υποστηρίζουμε

Economy, jobs & environment working group image

Οικονομία, απασχόληση και περιβάλλον

Legal & home affairs working group image

Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις

Budget, agriculture and regional funding working group image

Προϋπολογισμός, γεωργία και περιφερειακή χρηματοδότηση

Foreign affairs working group image

Εξωτερικές Υποθέσεις

ΑΡΧΗ