Οι προτεραιότητές μας

Ο κόσμος αλλάζει ριζικά: ψηφιοποίηση, παγκοσμιοποίηση, μετανάστευση, δημογραφική ανάπτυξη, νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Αυτές οι αλλαγές επηρέασαν την Ευρώπη, σε τέτοιο σημείο ώστε το ευρωπαϊκό σχέδιο να αμφισβητείται τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κριθεί από την ικανότητά της να ανταπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις και να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών της. Έχουμε σημειώσει εξαιρετική πρόοδο σε θέματα σημαντικά για τους Ευρωπαίους: διασφάλιση των συνόρων μας, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενίσχυση των επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρέπει και παραμένουμε φιλόδοξοι και θα παραμείνουμε.

Άμυνα της ΕΕ

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη απειλή έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο εξαιτίας της εμφάνισης του υβριδικού πολέμου, των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, των νέων μορφών τρομοκρατίας και στης διάδοσης πυρηνικών όπλων. Η Ευρώπη πρέπει να ενδυναμώσει και να σταματήσει να βασίζεται στις ΗΠΑ όσον αφορά την ασφάλειά της.

No result

Ασφαλή σύνορα

Ταξίδια χωρίς τη χρήση διαβατηρίου εντός της Ε.Ε. μπορούν να διασφαλιστούν μόνο εάν γνωρίζουμε ποιος διασχίζει τα εξωτερικά σύνορά μας ανά πάσα στιγμή. Συμβάλλαμε  στις προσπάθειες της Ε.Ε. να ενισχύσει τα εξωτερικά μας σύνορα, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις ελευθερίες στις οποίες είναι συνηθισμένοι.

Βοηθώντας τις μικρές επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν

Οι ΜΜΕ κινούν την οικονομία μας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και φέρνοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία της Ε.Ε. δεν θέτει εμπόδια και ότι οι ΜΜΕ παίρνουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να μπορέσουν να επεκταθούν.

No result

Ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο

1 στις 7 θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτάται από το εξωτερικό εμπόριο. Τασσόμαστε υπέρ ενός ανοικτού, πολυμερούς συστήματος ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου για την εξάλειψη της φτώχειας και την δημιουργία ευκαιριών για τους Ευρωπαίους.

No result

Επενδύσεις για περισσότερες θέσεις εργασίας

Οι προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης μέσω υγιών δημόσιων οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων λειτουργούν. Τώρα πρέπει να επενδύσουμε στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, να εξαλείψουμε τα εμπόδια στην Ενιαία Αγορά, να μεταρρυθμίσουμε τις τράπεζες και να διασφαλίσουμε ένα σταθερό ευρώ.

No result

Ευκαιρίες για τους νέους Ευρωπαίους

Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους νέους επιχειρηματίες του μέλλοντος, επενδύοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα τους διδάξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται σε μια εξελισσόμενη αγορά εργασίας, και, εξαλείφοντας τα εμπόδια στην κυκλοφορία νέων καινοτόμων ιδεών στην αγορά.

No result

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Υπήρξαμε η πρώτη πολιτική δύναμη που κατανοήσαμε την σημασία βελτίωσης των υποδομών ασφάλειας της Ευρώπης, προσπαθώντας να θεσπίσουμε μέτρα για την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων και να ενθαρρύνουμε την ένταξη, καταπολεμώντας την ριζοσπαστικοποίηση.

No result

Καινοτομία

Η Ευρώπη πρέπει να κατέχει και πάλι ηγετικό ρόλο στην καινοτομία και στην ψηφιακή επανάσταση, που ήδη μεταμορφώνει τις βιομηχανίες και τα νοικοκυριά μας. Αλλά το ευρωπαϊκό μοντέλο καινοτομίας πρέπει να αφορά ιδέες υλοποιήσιμες. Πρέπει να βασίζεται σε αξίες, όχι σε αλγόριθμους ή αυταρχικά διατάγματα.

No result

Μια δίκαιη συμφωνία για την Ευρώπη

Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις όπως: ο ανταγωνισμός από χώρες με χαμηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ο τρόπος εργασίας μας ο οποίος εξελίσσεται λόγω ψηφιακής επανάστασης, οι πρακτικές φοροδιαφυγής. Η Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς εξακολουθεί να είναι η πλέον κατάλληλη για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.

No result

Οι άνθρωποι στην καρδιά της ψηφιακής οικονομίας

Έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, καταβάλλουμε προσπάθειες για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο η ψηφιακή οικονομία μπορεί να ευδοκιμήσει, να προσφέρει ευρύτερη επιλογή στους καταναλωτές και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη.

No result

Προσιτή ενέργεια και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Η Ευρώπη διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών μας και επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

No result

Στήριξη προς τους αγρότες

Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και δίκαιη ΚΑΠ, έτσι ώστε οι αγρότες μας όχι μόνο να συνεχίσουν να παράγουν υψηλής ποιότητας τρόφιμα σε δίκαιες συνθήκες, αλλά και να διατηρήσουν με αυτόν τον τρόπο τις μοναδικές μας αγροτικές περιοχές.

No result

Οι θέσεις μας

Τι υποστηρίζουμε

Εξωτερικές Υποθέσεις

Η ΘΈΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΠΏΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΈΡΝΟΥΜΕ

Προϋπολογισμός, γεωργία και περιφερειακή χρηματοδότηση

Η ΘΈΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΠΏΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΈΡΝΟΥΜΕ

Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις

Η ΘΈΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΠΏΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΈΡΝΟΥΜΕ

Οικονομία, απασχόληση και περιβάλλον

Η ΘΈΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΠΏΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΈΡΝΟΥΜΕ