Χώρα:Τσεχική Δημοκρατία | Κόμμα: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (CZ)

My Positions in Parliament:

  • Αντιπρόεδρος - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις
  • Συντονιστής - Έλεγχος του Προϋπολογισμού
  • Μέλος - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
  • Μέλος - Νότια Ασία
  • Μέλος - Ιαπωνία
  • Μέλος - Έλεγχος του Προϋπολογισμού
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 07F155 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T08085 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ