Χώρα:Σουηδία | Κόμμα: Moderaterna (SE)

My Positions in Parliament:

 • Πρόεδρος - Ανάπτυξη
 • Μέλος - Moderaterna
 • Μέλος - Ένωση για τη Μεσόγειο
 • Μέλος - Ισραήλ
 • Μέλος - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
 • Μέλος - Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρωτής - Τουρκία
 • Αναπληρωτής - Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια

My Positions in the group:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος - Επικεφαλής των Εθνικών Αντιπροσωπειών της Κ.Ο. του ΕΛΚ
 • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 08F358 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T06037 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ