Χώρα:Βέλγιο | Κόμμα: Christen-Democratisch & Vlaams (BE)

:

 • Συντονιστής - Οικονομικό έγκλημα, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή
 • Μέλος - Christen-Democratisch & Vlaams
 • Μέλος - Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
 • Μέλος - Οικονομικό έγκλημα, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή
 • Μέλος - Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρωτής - Eurolat
 • Αναπληρωτής - Κοινότητα τωνΆνδεων
 • Αναπληρωτής - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
 • Αναπληρωτής - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

BRU:


ASP 08F362 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T09063 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex