Χώρα:Ουγγαρία | Κόμμα: Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (HU)

My Positions in Parliament:

  • Αντιπρόεδρος - Έλεγχος του Προϋπολογισμού
  • Μέλος - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt
  • Μέλος - Ισραήλ
  • Μέλος - Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Προϋπολογισμοί

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ
  • Μέλος - Επικεφαλής των Εθνικών Αντιπροσωπειών της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 12E134 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T10033 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ