Χώρα:Σλοβενία | Κόμμα: Slovenska demokratska stranka (SI)

:

  • Αντιπρόεδρος - Ιαπωνία
  • Μέλος - Slovenska demokratska stranka
  • Μέλος - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρώτρια - Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο
  • Αναπληρώτρια - Οικονομική και Νομισματική Πολιτική

:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

BRU:


ASP 09E158 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T09045 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex