Χώρα:Ισπανία | Κόμμα: Partido Popular (ES)

My Positions in Parliament:

 • Συντονιστής - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
 • Μέλος - Partido Popular
 • Μέλος - Eurolat
 • Μέλος - Ένωση για τη Μεσόγειο
 • Μέλος - Κεντρική Αμερική
 • Μέλος - Παλαιστίνη
 • Μέλος - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρωτής - Αραβική Χερσόνησος
 • Αναπληρωτής - Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
 • Αναπληρωτής - Έλεγχος του Προϋπολογισμού
 • Αναπληρωτής - Διεθνές Εμπόριο

My Positions in the group:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 10E116 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T10010 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ