Χώρα:Ιταλία | Κόμμα: Südtiroler Volkspartei (IT)

My Positions in Parliament:

 • Αντιπρόεδρος - Eurolat
 • Συντονιστής - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
 • Μέλος - Το Mέλλον της Eπιστήμης και της Tεχνολογίας
 • Μέλος - Südtiroler Volkspartei
 • Μέλος - Κοινότητα τωνΆνδεων
 • Μέλος - Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρωτής - Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Αναπληρωτής - Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
 • Αναπληρωτής - Προϋπολογισμοί

My Positions in the group:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ
 • Μέλος - Επικεφαλής των Εθνικών Αντιπροσωπειών της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 11E201 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T09087 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ