Χώρα:Ουγγαρία | Κόμμα: Kereszténydemokrata Néppárt (HU)

My Positions in Parliament:

  • Συντονιστής - Ανάπτυξη
  • Μέλος - Kereszténydemokrata Néppárt
  • Μέλος - AKE
  • Μέλος - Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Μέλος - Ανάπτυξη
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρωτής - Ιράν
  • Αναπληρωτής - Αραβική Χερσόνησος

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 12E115 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T10025 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ