Χώρα:Κροατία | Κόμμα: Hrvatska demokratska zajednica (HR)

:

 • Αντιπρόεδρος - Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο
 • Αντιπρόεδρος - Εξωτερικές Υποθέσεις
 • Μέλος - Hrvatska demokratska zajednica
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρώτρια - Ηνωμένες Πολιτείες
 • Αναπληρώτρια - Τρομοκρατία
 • Αναπληρώτρια - Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων
 • Αναπληρώτρια - Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος - Επικεφαλής των Εθνικών Αντιπροσωπειών της Κ.Ο. του ΕΛΚ
 • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

BRU:


ASP 14E153 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T09035 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex