My Positions in Parliament:

 • Συντονίστρια - Συνταγματικές Υποθέσεις
 • Μέλος - Platforma Obywatelska
 • Μέλος - Eurolat
 • Μέλος - Μεξικό
 • Μέλος - Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
 • Μέλος - Διεθνές Εμπόριο
 • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Αναπληρώτρια - Ηνωμένες Πολιτείες
 • Αναπληρώτρια - Συνταγματικές Υποθέσεις

My Positions in the group:

 • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 13E153 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T10089 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ