Χώρα:Πορτογαλία | Κόμμα: Partido Social Democrata (PT)

My Positions in Parliament:

  • Αντιπρόεδρος - Αλιεία
  • Μέλος - Partido Social Democrata
  • Μέλος - Νότιος Αφρική
  • Μέλος - Μεταφορές και Τουρισμός
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρώτρια - Καναδάς

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 08E102 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T09143 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ