My Positions in Parliament:

  • Αντιπρόεδρος - Διεθνές Εμπόριο
  • Μέλος - Το Mέλλον της Eπιστήμης και της Tεχνολογίας
  • Μέλος - Νέα Δημοκρατία
  • Μέλος - Τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή
  • Μέλος - Ανάπτυξη
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρώτρια - Ένωση για τη Μεσόγειο
  • Αναπληρώτρια - Ισραήλ
  • Αναπληρώτρια - Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


SPINELLI 09E158 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


WEISS T09012 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ