Χώρα:Ρουμανία | Κόμμα: Partidul Naţional Liberal (RO)

My Positions in Parliament:

  • Πρόεδρος - Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια
  • Μέλος - Partidul Naţional Liberal
  • Μέλος - Ηνωμένες Πολιτείες
  • Μέλος - Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
  • Μέλος - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Αναπληρώτρια - Euronest
  • Αναπληρώτρια - Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία
  • Αναπληρώτρια - Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

My Positions in the group:

  • Μέλος - Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  • Μέλος - Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ο. του ΕΛΚ

Εν εξελίξει

Άλλα συναφή περιεχόμενα

Φωτογραφικό Υλικό

Διεύθυνση (εις)

BRU:


ASP 08E257 (Altiero Spinelli)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


LOW T12028 (Louise Weiss)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
ΑΡΧΗ